Το κτίσιμο της κιβωτού

Στο έτος 2006, ο Θεός πήγε στο Νώε, ο οποίος τώρα ζει στη Κύπρο, και του είπε: «Άλλη μια φορά, η κοινωνία έχει γίνει μοχθηρή…