Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα για να παρακολουθούν, να οργανώνουν και να προγραμματίζουν την διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναλύουν δεδομένα, να συντάσσουν, να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν σχέδια ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια με παράλληλη τήρηση των σχετικών Νομοθεσιών.

Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο εργοταξίου αντικαθιστά πλήρως, το μέχρι σήμερα σε χρήση χειρόγραφο βιβλίο.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΑΠΑΝΗΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα πλεονεκτήματά του είναι πάρα πολλά:

 • Διατήρηση Καθημερινού Ημερολογίου
 • Καταγραφή Βασικών Στοιχείων με επιλογή από μενού
 • Έκδοση Στατιστικών και άλλων Καταστάσεων (Reports)
  • Λίστες/στοιχεία υπεργολάβων
  • Λίστες με ημερομηνίες βροχερού καιρού
  • Συμμετέχοντες έργου (Μελετητές, Επιβλέποντες, Ιδιοκτήτης, Εργολάβος)
  • Λίστες καθυστερήσεων υπαιτιότητας εργολάβου
  • Λίστες καθυστερήσεων υπαιτιότητας ιδιοκτήτη
  • Λίστες επιβλέψεων Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού
  • Λίστες οδηγιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού κ.τ.λ.

Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Για Μελετητές – Στάδιο Μελέτης
Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Για Εργολάβους – Στάδιο Εκτέλεσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

 • Πολιτική και σύστημα ασφάλειας & υγείας
 • Ατυχήματα άμεση δράση
 • Ειδικές Πληροφορίες – ΣΑΥ Μελέτης
 • Eπεξεργασία και προσθήκη Χωροταξικού σχεδίου
 • Προσθήκη φωτογραφιών
 • Eπεξεργασία και προσθήκη τοπογραφικού σχεδίου
 • Διεύθυνση έργου – οργανόγραμμα ασφάλειας έργου
 • Πρόγραμμα Εργασιών
 • Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν
 • Αξιολόγηση κινδύνων ανά εργασία – Μέτρα Πρόληψης
 • Αμοιβαίοι Κινδύνοι
 • Κανόνες Εργοταξίου κ.τ.λ.

Τα λογισμικά είναι σε περιβάλλον διαδικτύου και έχουν αναπτυχθεί από το Sell&Build.
Ετήσια συνδρομή για χρήση του λογισμικού προς €160 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Eγγραφή

Στοιχεία Εγγραφής

Αποστολή Επιταγής/Μετρητών:
Τ.Θ. 25328, Τ.Κ. 1308 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο +357 22319971