Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Εργοταξίου & Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Εργοταξίου & Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες γνώσεις Η/Υ για να παρακολουθούν, να οργανώνουν και να προγραμματίζουν την διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναλύουν δεδομένα, να συντάσσουν, να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν

Υπολογιστής Δανείου – Loan Calculator

Αυτό το εργαλείο, μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις δαπάνες δανείου.

Υπολογιστής υλικών Κεραμικών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell&Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες υλικών για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μάρμαρο, τσιμεντόπλακες ή πέτρα σε τοίχους και δάπεδα : αριθμός τεμαχίων, γόμα, πότισμα κλπ.

Υπολογιστής υλικών μπετόν για επί τόπου ανάμιξη

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell & Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες άμμου, χαλίκι τσιμέντου και νερού για επί τόπου ανάμιξη.

Υπολογιστής υλικών Σοβά

Χρησιμοποιήστετο εργαλείο που σας προσφέρει το Sell&Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες τωνυλικών για τα διάφορα είδη επιχρισμάτων.

Υπολογιστής υλικών τοιχοποιίας

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell&Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες υλικών τοιχοποιίας: τούβλα/μπλοκ, τσιμεντοπιλού, γόμα, τσιμέντου, άμμου, νερού, και Πλαστικοποιητή.