Συνεχίζουμε την ανάλυση των διαφόρων ειδών εξωτερικής τοιχοποιίας που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο, με στόχο να  τονίσουμε τη σημασία της ορθής επιλογής των δομικών υλικών που αποτελούν τον τοίχο της οικοδομής.  Μέσα από το οδοιπορικό των αναλύσεών μας, θα επιδιώξουμε  να αποδείξουμε στους αναγνώστες μας, ότι οι τοίχοι στα κυπριακά κτίρια, αν και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικοδομής, στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή των συστατικών υλικών τοιχοποιίας γίνεται σχεδόν τυχαία. Εξ ου και ο… «Τοίχος της Τύχης».

Σε προηγούμενα τεύχη, στην παρούσα στήλη, είχαμε εξηγήσει ότι το κόστος  θερμομονωτικής τοιχοποιίας εξαρτάται κυρίως από τα πάχη των στατικών μελών της οικοδομής (κολώνες και δοκοί), και είχαμε τονίσει ότι αυτά, όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να περιορίζονται στα 20εκ. έτσι ώστε η τοιχοποιία που συμπληρώνει τα πλαίσια του σκελετού, να μην ξεπερνά σε πάχος τα 26-30εκ. Τα στατικά μέλη, είτε είναι κατασκευασμένα από οικοδομικό χάλυβα, είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα, απαιτείται να θερμό-μονώνονται με κατάλληλα υλικά (πολυστερίνη ή/και θερμομονωτικά επιχρίσματα  ή/και γυψοσανίδες πρόσθετου ολικού πάχους 6 μέχρι 10εκ., ανάλογα με τον επιθυμητό συντελεστή θερμοπερατότητας).

30εκ. θερμομονωτικό κυπριακό τούβλο τύπου 9LB

 

Με 3.5εκ. θερμομονωτικό επίχρισμα με βάση κόκκους πολυστερίνης εξωτερικά και 2.5εκ. συνήθη σοβά εσωτερικά, ή με 5εκ. θερμομονωτικό  επίχρισμα με βάση κόκκους περλίτη εξωτερικά και 2.5εκ. συνήθη σοβά εσωτερικά.

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U = 0.542 – 0.552 (W/m2K).

Η τιμή αγοράς και μεταφοράς του τούβλου χαρακτηρίζεται ως χαμηλή (24 €/Μ2), το δε εργατικό κόστος ποιοτικού κτισίματος χαρακτηρίζεται ως ψηλό (25€/Μ2).Το κτίσιμο του τούβλου με προσεγμένες κάθετες και οριζόντιες ευθείες, δύσκολα επιτυγχάνεται  με τους  τεχνίτες που διαθέτει σήμερα  ο τόπος μας. Ας σημειωθεί ότι  ο ορθά κτισμένος τοίχος, πέραν των στατικών πλεονεκτημάτων, επιτυγχάνει επίσης μεγάλη εξοικονόμηση στα επιχρίσματα.

Η τοιχοποιία με τούβλο παρουσιάζει ψηλές συγκριτικά φθορές υλικών στο κτίσιμο αλλά και στα σχισίματα, για υπηρεσίες που σε κόστος υπολογίζονται στα 3€/Μ2 περίπου.

Η ποιότητα του τούβλου χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη, τα δε υλικά κτισίματος (άμμος) και η ανάμιξη των υλικών σε τσιμεντοπηλό, όταν γίνεται επιτόπου, όπως και συνηθίζεται, δύσκολα ελέγχονται . Η επιτόπου ανάμιξη τσιμεντοπηλού υπολογίζεται σε κόστος υλικών και εργατικών γύρω στα 3€/Μ2. Συστήνεται η χρήση έτοιμου εργοστασιακά και ελεγχόμενης ποιότητας, πηλού, με μία τιμή γύρω στα 4€/Μ2.

Τα επιχρίσματα που αναφέρονται πιο πάνω είναι απαραίτητα για την επίτευξη ικανοποιητικού Συντελεστή Θερμοπερατότητας. Οι θερμομονωτικοί σοβάδες γενικά χαρακτηρίζονται ως ποιοτικά ελεγχόμενα υλικά και διατίθενται στην αγορά σε ειδικές συσκευασίες με τις ανάλογες επιγραφές CE. Για τα πάχη των θερμομονωτικών επιχρισμάτων εξωτερικά και των συνήθων επιχρισμάτων που αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να υπολογίσετε αγορά 6-8 €/Μ2 και εργατικά τοποθέτησης 21-23 €/Μ2. Αν και δεν συνηθίζεται, επιβάλλεται να τοποθετείται ενισχυτικό πλαστικό δίκτυ  10Χ10Χ2μμ σε ενδιάμεσες στρώσεις των 2εκ. Η απουσία του ενισχυτικού δικτύου, συχνά παρουσιάζει αποκολλήσεις και ρωγμές.   Αγορά δικτύου 0.25€/Μ2 και τοποθέτηση 0.75€/Μ2.

Οι επιφάνειες θερμομονωτικών σοβάδων χαρακτηρίζονται ως ελαφριές, με χαμηλή πυκνότητα, και άρα ψηλή απορροφητικότητα υγρασίας. Ο πολυστερινο-σοβάς αποβάλλει εύκολα την υγρασία, όχι όμως ο περλιτο-σοβάς, γι’ αυτό και συστήνεται ανεπιφύλακτα η επικάλυψη των θερμομονωτικών σοβάδων με αδιάβροχα υλικά τρίτου χεριού ή σπάτουλας  (7-11 €/Μ2) και ακριλικά πλαστικοποιημένα υλικά μπογιαντίσματος (7-10 €/Μ2).

Ο τοίχος της δίκης σας τύχης  λοιπόν, που βασίζεται στο κυπριακό θερμομονωτικό τούβλο πάχους 30εκ.τυπου LB, με τα απαραίτητα θερμομονωτικά επιχρίσματα και την μπογιά, θα σας κοστίσει από 97- 109€/Μ2.

Στο επόμενο τεύχος θα αναλύσουμε έναν άλλο τύπο εξωτερικής τοιχοποιίας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;