Στο περιοδικό του Ε.Τ.Ε.Κ και συγκεκριμένα στο τεύχος 127 του Οκτωβρίου, γίνεται εκτενής αναφορά για το νομικό δικαίωμα του Ε.Τ.Ε.Κ στο να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες. 

Τονίζεται δε, ότι υπάρχει αύξηση των πραγματογνωμοσυνών, γεγονός το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη προς το Ε.Τ.Ε.Κ, παράλληλα όμως προβληματίζει αυτό το γεγονός, γιατί φαίνεται να υπάρχει αυξημένος αριθμός ενδεχομένων κακοτεχνιών.

Στη συνέχεια, περιγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο, το περιεχόμενο και το τυπικό της διαδικασίας για μια πραγματογνωμοσύνη, όπως επίσης και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο πραγματογνώμονας, τονίζοντας μάλιστα με έμφαση ότι το Ε.Τ.Ε.Κ έχει ως βασική αρχή την «περιφρόνηση του θεσμού, του σεβασμού, της επιστημονικής αξίας και ευθύνης του πραγματογνώμονα, στα θέματα των θέσεων που διατυπώνει στην έκθεση του, για την ουσία των προβλημάτων».

Όπως περιγράφεται στο άρθρο, ο πραγματογνώμονας θα πρέπει να είναι έμπειρος, αντικειμενικός και να γνωρίζει το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, το οποίο θα πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του, διαφορετικά δεν μπορεί να αναλάβει την υπόθεση.

Η έρευνα που θα διεξάγει, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να έρθει σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Η πραγματογνωμοσύνη δε, θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Όλα αυτά καλά και άγια. Τι γίνεται όμως, όταν η έρευνα του πραγματογνώμονα είναι ελλιπής ή όταν δεν είχε έρθει σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους ή και ακόμα, όταν αναλαμβάνει υπόθεση χωρίς το αντικείμενο να είναι της αρμοδιότητας του;

Τι γίνεται στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τα θέματα που διατυπώνει στην έκθεση του παραποιούν την ουσία των προβλημάτων και αφήνει εκτεθειμένους κάποιους ή κάποιον από τους εμπλεκομένους, ιδίως τους συναδέλφους του 

Ποια είναι η θέση του Ε.Τ.Ε.Κ  σε τέτοιες περιπτώσεις και ποιες ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν για τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Κ τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υπόθεση;

Το Ε.Τ.Ε.Κ προβληματίζεται ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός «ενδεχομένων» κακοτεχνιών.

Πότε όμως προβληματίστηκε το Ε.Τ.Ε.Κ. για τον αυξημένο αριθμό «ενδεχόμενων» λανθασμένων πραγματογνωμοσυνών;

Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες « βοούν » για τη μη αντικειμενικότητά τους, για την απειρία του πραγματογνώμονα, περιπτώσεις όπου ο πραγματογνώμονας ανάλαβε υπόθεση, η οποία όχι μόνο δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητά του, αλλά ούτε και ο ίδιος γνώριζε το αντικείμενο, όπως επίσης περιπτώσεις που η έρευνα του ήταν παντελώς ανελλιπής, για τον λόγο ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να επικοινωνήσει με τους βασικούς εμπλεκόμενους, εναντίων των οποίων ζητήθηκε η έρευνα. 

Τέτοιες περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί στο Ε.Τ.Ε.Κ χωρίς όμως  να υπάρξει απολύτως καμία αντίδραση ή επέμβαση του Επιμελητηρίου, εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τα εμπλεκόμενα μέλη του.

Για να είμαι όμως πιο συγκεκριμένος θα αναφερθώ πιο κάτω με κάποια παραδείγματα.

Θα αναφερθώ στην ίδια περίπτωση του άρθρου μου στο προηγούμενου τεύχος του περιοδικού Sell & Build , όπου σχολίασα  το άρθρο των κανονισμών 5(2)5 το οποίο αναφέρει ότι, « τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Κ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιγράφουν σχέδια και μελέτες συναδέλφων τους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση» και αφορούσε δική μου προσωπική υπόθεση.

Σε αυτό και μόνο το παράδειγμα υπάρχουν τέσσερις παραβιάσεις:

α) Ο Ερευνών Λειτουργός, πραγματογνώμονας, κακώς παρέπεμψε την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διότι δεν παραβιαζόταν το πιο πάνω άρθρο.

Είχε ενώπιόν του επιστολή από τον συνάδελφο, του οποίου είχαν ικανοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις του από τούς Ιδιοκτήτες, ακόμα και κάποιες οι οποίες ήταν παράλογες, όπου τόνιζε με σαφήνεια « Εμείς δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία απαίτηση εναντίων σας και σας επιτρέπουμε να διορίσετε άλλο Αδειούχο Πολιτικό Μηχανικό της δικής σας επιλογής ».

Άρα λοιπόν, ικανοποιούσε το άρθρο 5(2)5 των κανονισμών, εφόσον είχε την έγγραφη συγκατάθεση του συναδέλφου.

β) Κακώς επίσης και λανθασμένα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναφέρεται στην απόφασή του ότι έγινε παραβίαση του δοσμένου άρθρου, και το οποίο επαναλαμβάνει στην απόφασή του ότι « τα μέλη οφείλουν να μην αντιγράφουν σχέδια και μελέτες των συναδέλφων τους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους ».

Έλα όμως που υπήρχε η έγγραφη συγκατάθεσή του !!!

γ) Στην πραγματικότητα η ετυμηγορία και η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αναφέρθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, βασίστηκε στο ότι «δεν έχει εγγραφεί το όνομα του πρώτου Μελετητή στα σχέδια», μια εντελώς αυθαίρετη και προσβλητική ετυμηγορία, διότι πουθενά στους κανονισμούς δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο και ούτε αποστάλθηκε καμιά εγκύκλιος από το Ε.Τ.Ε.Κ που να γίνεται τέτοια αναφορά.

δ) Με επιστολές μου στον Πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Κ και με επανειλημμένα τηλεφωνήματα, δεν κατάφερα ποτέ να επικοινωνήσω μαζί του. Ούτε στα τηλεφωνήματα μου απάντησε, ούτε και στις επιστολές μου.

Εκτός των πιο πάνω, αποτάθηκα στο περιοδικό του ΕΤΕΚ, το οποίο είχε δημοσιεύσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, για να δημοσιεύσει  και τη δική μου θέση, που πιστεύω ότι έχω δίκαιο.

Η απάντηση που πήρα βέβαια, ήταν αρνητική.

Οι παραβιάσεις λοιπόν, ξεκίνησαν από τον Ερευνώντα Λειτουργό, το ίδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε.

Θα αναφέρω, όμως και περίπτωση πραγματογνωμοσύνης, για να είμαι απόλυτα μέσα στο πνεύμα του άρθρου του περιοδικού για τις πραγματογνωμοσύνες.

Σε διερεύνηση καταγγελίας για το κτίσιμο κατοικίας από φέρουσα τοιχοποιία με «Silicat Block», η ιδιοκτήτρια μέσω της δικηγόρου της, ζητούσε τον καθορισμό Πολιτικού Μηχανικού ως πραγματογνώμονα, διότι η φύση της διερεύνησης και η κατάσταση του έργου απαιτούσε γνώσεις Πολιτικού Μηχανικού ( έλεγχος στατικής / αντισεισμικής μελέτης, διαδικασία κτισίματος κ.λ.π. 

Το Ε.Τ.Ε.Κ όμως είχε προχωρήσει σε διορισμό Αρχιτέκτονα, αντί Πολιτικού Μηχανικού, όπως ήταν και η απαίτηση της καταγγέλλουσας και ο οποίος βέβαια, πόρρω απείχε από το όλο θέμα .

Άρα, πρώτη παραβίαση των κανονισμών έγινε από το ίδιο το ΕΤΕΚ, το οποίο διόρισε Αρχιτέκτονα αντί Πολ. Μηχανικό.

Πράγματι, ο πραγματογνώμονας κατά την εξέταση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραδέχτηκε ότι « φέρουσα τοιχοποιία χωρίς σκελετό από μπετόν αρμέ δεν έτυχε ελέγχου, και ούτε θα επιχειρούσα κάτι τέτοιο », και είχε πλήρη άγνοια εάν υπήρχαν ή όχι κανονισμοί για τοιχοποιία από φέρουσα τοιχοποιία.

Άρα, δεύτερη παραβίαση των κανονισμών διότι ανάλαβε υπόθεση, που δεν είναι της ειδικότητας του.

Σε καμία περίπτωση δεν ήρθε σε επαφή, ούτε με τον Μηχανικό Μελετητή, ούτε με τον προμηθευτή των μπλοκ, για να ενημερωθεί για το υλικό, για τον τρόπο κατασκευής, την ποιότητα της γόμας που χρησιμοποιείται για την απορροφητικότητα των μπλοκ και πώς αντιμετωπίζεται, τη διαδικασία που ακολουθείται, κ.λ.π.

Στην έκθεση του όμως διατύπωνε θέσεις και απόψεις κατά το δοκούν και απόλυτα λανθασμένες μάλιστα.

Άρα, τρίτη παραβίαση των κανονισμών ήταν ότι δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους.

Προχώρησε σε « προτάσεις και πρότεινε εναλλακτικές διαδικασίες » τις οποίες όμως δεν σύστηνε.

Άρα, τέταρτη παραβίαση των κανονισμών ήταν ότι, δεν αρκέστηκε μόνο στην τεχνική περιγραφή και την περιγραφή των διαπιστώσεων του, αλλά προχώρησε και σε προτάσεις τις οποίες μάλιστα ο ίδιος δεν σύστηνε !!

Μπορώ να απαριθμήσω πάρα πολλά από « την πραγματογνωμοσύνη του » όπως π.χ.ότι τον έλεγχο της απορροφητικότητας των μπλοκ τον έκανε πάνω στο γραφείο του« μέσα σε ένα δοχείο με 1εκ. νερό », δεν μπορούσε να καθορίσει την έννοια του πρόσημου C στον καθορισμό της αντοχής του μπετόν, εάν είναι κυλινδρική ή κυβική,δεν μπορούσε να καθορίσει πόσα τετραγωνικά μέτρα είχαν κτιστεί και πόσες ημέρες χρειάστηκαν για να χτιστούν, κ.λ.π.

Κατά τα άλλα ο κύριος αυτός διαθέτει δικό του Γραφείο εδώ και είκοσι τρία χρόνια με προσωπικό μόνο τον εαυτό του, το δε κείμενο της πραγματογνωμοσύνης του αποτελεί  « σημαντικό στοιχείο » και είναι φανερή η βαρύτητα του κειμένου στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν, όπως διατείνεται το αναφερόμενο άρθρο του περιοδικού του Ε.Τ.Ε.Κ για τις πραγματογνωμοσύνες.

Σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, τις οποίες έχω υπόψη μου με πολύ χειρότερα δεδομένα, και προκαλώ τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ και του Πειθαρχικού Συμβουλίου να διερευνήσει τέτοιες περιπτώσεις και είμαι έτοιμος να καταθέσω όλα τα στοιχεία τα οποία διαθέτω, εάν και εφόσον μου ζητηθούν.

Ο σκοπός της παρέμβασής μου, τόσο για τους κανονισμούς δεοντολογίας, οι οποίοι σίγουρα χρίζουν επεξεργασίας και συμπλήρωσης, όχι όμως με τον τρόπο που προτείνεται: δηλαδή χωρίς την έκφραση των απόψεων των άμεσα ενδιαφερομένων  μελών του ΕΤΕΚ, όσο και στα δρώμενα των πραγματογνωμόνων, που σκοπό έχουν την αφύπνιση και τέλος πάντων τη σωστή λειτουργία και εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του Τεχνικού Κόσμου της Κύπρου.

Ελπίζω ότι θα συγκινηθούν κάποιοι και θα γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση..

Sell & Build: Διευκρινίζομε ότι η δημοσίευση τέτοιων θεμάτων ή επιστολών δεν γίνεται για να εκθέσουμε κάποια πρόσωπα η Οργανισμούς. Η στήλη μας, Aνοικτή Επιστολή παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να εκφέρουν τις απόψεις τους, ή εισηγήσεις τους ή ακόμα και να εκφράσουν τα παράπονα τους, με μόνο στόχο την βελτίωση του επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών από τα αρμόδια Τμήματα ή Οργανισμούς.  Με ευχαρίστηση, αλλά και αντικειμενικότητα θα δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις της άλλης πλευράς, στην προκειμένη περίπτωση του ΕΤΕΚ. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε, οι αναγνώστες μας να τυγχάνουν πάντοτε αντικειμενικής ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;