Ξέρετε πόσα οικοδομικά υλικά κατεδάφισης και άλλα απόβλητα οικοδομικών εργασιών παράγονται κάθε χρόνο στην Κύπρο;… Τόνοι!

Η ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Για να αυξήσουμε, λοιπόν,  τις ευκαιρίες για το μέλλον, η διαδικασία ανακύκλωσης πρέπει να περιληφθεί στη φάση του όλου κατασκευαστικού σχεδίου. Ήδη σε άλλες χώρες λειτουργούν οργανωμένα συστήματα τα οποία παρέχουν υποστήριξη για την ανακύκλωση των υλικών οικοδομής ακόμη και από το διαδίκτυο, ενώ εδώ και µία δεκαετία, στην Ευρώπη και την Αμερική, η οικοδομική πρακτική λαμβάνει πλέον υπόψη της την «Ανάλυση του Κύκλου Ζωής» ενός κτιρίου για τα υλικά του, τον εξοπλισμό του, τη λειτουργία του, και την κατεδάφισή του.

Η «Ανάλυση Κύκλου Ζωής» (Life Cycle Analysis), γνωστή κατά ISO µε τον αριθμό 14040, είναι – πολύ συνοπτικά – η ανάλυση και εξέταση ενός προϊόντος ή µιας δραστηριότητας, από τη βάση της παραγωγής του µέχρι το τέλος της διάθεσής του.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πλέον, δεν μπορεί να γίνει κανένα οικοδομικό, οδικό, ή άλλο έργο, αν δεν υπάρχει βεβαίωση και άδεια για την κατάληξη των αποβλήτων. Στην Ιαπωνία δε, όπου από το 2002 ανακυκλώνεται το 95% των παραγόμενων οικοδομικών αποβλήτων, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο θεαματικά!

Ωστόσο, εδώ στην Κύπρο τα πράγματα είναι διαφορετικά, αφού ενώ υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για συσκευασίες, ελαστικά, οχήματα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και απόβλητα λιπαντικών ελαίων, το σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών δεν κινείται με τους ρυθμούς που κανείς θα ανέμενε.

Ας δούμε όμως τι οφέλη θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από την ανακύκλωση τέτοιων υλικών:

Κατ’ αρχάς, θα μειώναμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που σήμερα προκαλούμε με την αλόγιστη διάθεση των αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες. Μια επιβάρυνση που είναι μη αναστρέψιμη, τόσο οικολογικά, όσο και αισθητικά, καθώς πρόκειται κατά κύριο λόγο, για μη βιοδιασπώμενα υλικά.

Επιπλέον, τα ανακυκλωμένα υλικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  σε πλήθος έργων, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για λατόμηση και λεηλασία πλουτοπαραγωγικών πηγών (π.χ. αμμοληψίες από ποτάμια).Έπειτα θα καταναλώναμε λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή πρώτων υλών.

Τέλος, θα μπολιάζαμε με περιβαλλοντική συνείδηση τον οικοδομικό κλάδο. Έναν κλάδο που αναπτύσσεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του, την περιβαλλοντική διάσταση κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαφόρων έργων. Κι ενώ παράγει κατασκευές που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη, την ίδια στιγμή δημιουργεί απόβλητα που υποθάλπουν το μέλλον όλων μας.

Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, πως σήμερα όλα τα οικοδομικά υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν!

Ενδεικτικά

  • Το χώμα και η άργιλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υγιή ανάπλαση λατομείων, χωματουργικά έργα και έργα οδοποιίας.
  • Από παλιά πλαστικά μπορούμε να φτιάξουμε προϊόντα πλαστικής ξυλείας, διαχωριστικά αυτοκινητοδρόμων, κώνους ρύθμισης κυκλοφορίας.
  • Ανακυκλώνοντας το γυαλί μπορούμε να φτιάξουμε ίνες γυαλιού για νέα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά φύλλα, κεραμικά πλακάκια με επιπλέον γυαλάδα, ακόμη και άσφαλτο!
  • Από αλουμίνιο, χάλυβα και άλλα μέταλλα μπορούμε να παράξουμε νέο αλουμίνιο και νέο σίδηρο για οπλισμό.
  • Από το σκυρόδεμα μπορούμε να φτιάξουμε νέα αδρανή υλικά, βάση ασφαλτικού τάπητα, υλικά επίχωσης, υλικά για πεζοδρόμια.
  • Ανακυκλώνοντας τούβλα και κεραμικά μπορούμε να παράξουμε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, να καλύψουμε λάκκους από έργα για δίκτυα κοινής ωφέλειας, να φτιάξουμε νέα τούβλα, ακόμη και άμμο για χωμάτινα τερέν ή υπόστρωμα για φυτά.
  • Η ανακύκλωση ξύλου οδηγεί σε συμπιεσμένα φύλλα μεσαίας πυκνότητας από ίνες μαλακής ξυλείας, ξύλινα δάπεδα ή σανίδες κόντρα πλακέ, νέα συνθετικά υλικά, εξαρτήματα αυτοκινήτων και παγκάκια εξωτερικών χώρων.
  • Η ανακύκλωση μονωτικών υλικών μπορεί να παράξει νέο πετροβάμβακα και νέα υλικά από πολυστερίνη.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για περαιτέρω κωλυσιεργία. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο να ανεχόμαστε την επιβάρυνση που προκαλούν τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών και να αγνοούμε τα οφέλη από την ανακύκλωσή τους.

 Αλήθεια, αν δεν μας επιβληθεί πρώτα κάποιο ευρωπαϊκό πρόστιμο, δεν μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε κάτι επωφελές για την υγεία και το περιβάλλον μας;

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;