ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Η κάλυψη που παρέχεται υπόκειται σε λίγες προφανείς εξαιρέσεις τις οποίες η διεθνής ασφαλιστική αγορά συνήθως εφαρμόζει. Οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο και…

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημίες κατά την ανέγερση,…