Με την παρούσα έκδοση του Sell & Build κλείσαμε 2 χρόνια κυκλοφορίας.

Μια ομάδα επαγγελματιών, αποτελεούμενη  από Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Επιμετρητές, Εκτιμητές και Εργολάβους, μπήκαμε στον τομέα των εκδόσεων, χωρίς κανένας μας, να γνωρίζει οτιδήποτε για εκδόσεις.  Γνωρίζαμε όμως πολύ καλά  το αντικείμενό μας και το χώρο στον όποιο όλοι εργαζόμαστε. Θελήσαμε να ενημερώσουμε σωστά  και αντικειμενικά το απλό πολίτη και τους επαγγελματίες του χώρου. Αρχίσαμε το έργο μας μέσα σε αντίξοες συνθήκες, στην αρχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, και αντιμετωπίσαμε την ανταγωνιστικότητα  των μεγάλων εκδοτικών οίκων.

Μόλις στα  δεύτερά μας γενέθλια…

Καταφέραμε να εδραιώσουμε το Sell & Build ως το πληρέστερο και το πλέον αξιόπιστο περιοδικό στο χώρο των δημόσιων και ιδιωτικών δομικών κατασκευών στη χώρα μας. Η θεματολογία του εστιάζει σε Κατασκευές, Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία, Νομοθεσίες, Υλικά, Μηχανήματα και Τεχνικές, ενώ πλαισιώνεται πάντοτε από επιλεγμένη και έγκυρη ειδησεογραφία για νέες πρακτικές και νέα προϊόντα των επί μέρους κλάδων του κατασκευαστικού τομέα.

Πλέον το S&B διαβάζεται από στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργολήπτες, εργοστασιάρχες, μηχανικούς, μελετητές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων έργων. Αποστέλλεται επίσης σε κατασκευαστικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις δομικών υλικών, μηχανημάτων έργων, εργαλείων, λογισμικών, ειδών εξοπλισμού, ασφάλειας και ελέγχου εργοταξίων.

Το Sell & Build κυκλοφορεί με την εφημερίδα Χαραυγή, πωλείται στα περίπτερα και αποστέλλεται σε συνδρομητές και σε γραφεία και προσωπικότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτυγχάνοντας έτσι την κυκλοφορία 22.000 περιοδικών μηνιαίως.

Παράλληλα αναπτύσσεται και η ιστοσελίδα του περιοδικού μας, η οποία μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια έχει καταστεί ένας αξιόπιστος και πρωτοποριακός ενημερωτικός ιστοχώρος. Στη διεύθυνση www.sellandbuild.com θα βρείτε όλα τα άρθρα  που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, καθώς και πολύτιμα λογισμικά εργαλεία για επαγγελματίες και μη. Λογισμικά όπως, Υπολογισμός δανείου, Υπολογισμός ποσοτήτων υλικών για μπετόν, Υπολογισμός Υλικών διαφόρων τύπων επιχρισμάτων, Υπολογισμός  υλικών πλακιδίων (και άλλα που ετοιμάζονται) παρέχονται εντελώς δωρεάν. Το ηλεκτρονικό Ημερολόγιο εργοταξίου και το Ηλεκτρονικό εργαλείο ετοιμασίας και παρακολούθησης  σχεδίου  Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο  (στο στάδιο Μελέτης και στο στάδιο Εκτέλεσης) παρέχονται σε συνδρομητές.

Η διεύθυνση του S&B είχε επίσης την ευχάριστη εμπειρία για μια πρωτόγνωρη για τα Κυπριακά δεδομένα, ζήτηση, για μαθήματα και σεμινάρια εκπαίδευσης των εργοληπτών και των μελετητών.

Με επιχορηγημένα μαθήματα από την ΑΝΑΔ, μέχρι σήμερα 40 εργολήπτες έχουν παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων για αρχάριους στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και 200 εργολήπτες, Τεχνικοί  Εργοδηγοί, Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του λογισμικού , Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο και σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

Εγώ προσωπικά και η διεύθυνση του S&B ευχαριστούμε  όλους τους διαφημιζόμενους μας, τους αρθρογράφους και συνεργάτες μας, τους συνδρομητές του περιοδικού και της Ιστοσελίδας μας, το προσωπικό του S&B,  που χωρίς όλους αυτούς δεν θα είχαμε τα σημερινά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Γι’ αυτό κι εμείς, σας υποσχόμαστε ότι στο μέλλον θα δείτε ακόμη περισσότερα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;