«Τα μέτρα είναι επώδυνα, αλλά όχι άδικα», είπε ο Γ. Παπανδρέου, που επιχείρησε να εκπληρώσει διπλό στόχο: να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας, αλλά χωρίς να θίξει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Έτσι, ενώ απαγορεύει ουσιαστικά τα «μπόνους» των τραπεζών επιβάλλοντας φόρο 90%, διευκρινίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με μισθό κάτω από 2.000 ευρώ θα πάρουν αύξηση που θα καλύπτει τον πληθωρισμό. Ο κ. Παπανδρέου δεν ξεκαθάρισε πάντως αν οι αποδοχές των 2.000 ευρώ είναι μεικτές, οπότε το μέτρο πιάνει το 40% των δημοσίων υπαλλήλων. Η προσπάθεια να καταπολεμηθεί η σπατάλη, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο στόχος του κ. Παπανδρέου είναι να μειωθεί το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ το 2013. Τα νέα μέτρα δεν αλλάζουν, αλλά εξειδικεύουν τον στόχο του προϋπολογισμού του 2010, για μείωση του ελλείμματος κατά 8 δισ. ευρώ, ώστε να φτάσει στο 9,1% του ΑΕΠ.

«Γκόλτεν Μπόις» των τραπεζών

Διαφάνεια 

Ανεξαρτοποιείται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Συστήνεται στη Βουλή Σώμα Ελεγκτών Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και των Δαπανών στο πρότυπο αντίστοιχων άλλων χωρών.
Ως τα μέσα του 2010 θα λειτουργήσει ενιαία αρχή πληρωμής όλων των μισθών στο Δημόσιο για τον έλεγχο της σχετικής δαπάνης.

Μηνιαίος Έλεγχος και προγραμματισμός δαπανών από τον Ιανουάριο του 2010. 

Φοροδιαφυγή

Καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, η οποία κοστίζει 5 δισ. ευρώ τον χρόνο στο Δημόσιο.
Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες («off shore») εταιρείες.
Αποτελεσματικός έλεγχος όλων των συναλλαγών εντός των ομίλων.
Γενίκευση του «πόθεν έσχες» στις δηλώσεις και εφαρμογή του καθολικού «πόθεν έσχες» στον έλεγχο.

Σύστημα έκπτωσης φόρων μέσω αποδείξεων.

Έλεγχος «πόθεν έσχες» σε όλους τους εφοριακούς και παύση καθηκόντων σε όσους αποδεικνύεται ότι δεν δικαιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία από τα εισοδήματά τους.

ΔΕΚΟ

Μείωση κατά 50% στις αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων ΔΕΚΟ και στον αριθμό των μελών.
«Πλαφον» στις αμοιβές διευθυντικών στελεχών ΔΕΚΟ.
Δημοσίευση ισολογισμών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και υπογεγραμμένοι από ορκωτό λογιστή από όλα τα ΝΠΔΔ και τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.

Βουλευτές

Η πολιτική ηγεσία της χώρας, η κυβέρνηση, οι υπουργοί και τα μέλη του Κοινοβουλίου θα δώσουν το παράδειγμα της δημοσιονομικής προσπάθειας.

Μείωση του Χρέους 

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας.
Δημιουργία καλαθιού αξιοποιήσιμων ακινήτων του Δημοσίου και εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά.
Τιτλοποίηση εσόδων από τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Δημιουργία και μετοχοποίηση στην αγορά Εταιρείας Συμμετοχών του Δημοσίου.

Σπατάλη

Κλείσιμο του 1/3 των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό και ενσωμάτωση των πολυδάπανων γραφείων Τύπου του εξωτερικού στις πρεσβείες.

Καταπολέμηση της σπατάλης στα νοσοκομεία.

Αποκεντρωμένες διαδικασίες ηλεκτρονικών προμηθειών.

Καταπολέμηση της σπατάλης στα ασφαλιστικά ταμεία και ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης, ώστε να μειωθούν οι ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης κατά 10%.

Εφαρμόζεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα Ταμεία.

Αλλάζει ο τρόπος προμήθειας φαρμάκων, με επαναφορά της λίστας.

Θα μπουν ορκωτοί λογιστές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά 10%.

Κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών σε κάθε υπουργείο, με ετήσια μείωση συνολικών δαπανών.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών του Δημοσίου.

Φόροι 

Ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.

Προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας από το 2010. 

Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο. 

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για όλα τα εισοδήματα και για όλα τα μισθολογικά επιδόματα στο Δημόσιο. 

Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών.

Φορολόγηση διανεμόμενων κερδών στα φυσικά πρόσωπα.

Φορολόγηση υπεραξίας στις βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.

Κατάργηση  του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Κόβονται οι αυξήσεις για όσους έχουν αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ τον μήνα. Περικοπή συνολικά της δαπάνης για επιδόματα στο Δημόσιο κατά 10%. Φορολογούνται με βάση την κλίμακα και όχι αυτοτελώς, με συντελεστή 10%, όλα τα εισοδήματα και τα μισθολογικά επιδόματα του Δημοσίου.

Σε όσους έχουν μηνιαίες αποδοχές κάτω από 2.000 ευρώ, θα δοθούν μισθολογικές αυξήσεις που θα καλύπτουν τον πληθωρισμό.

Αναστολή προσλήψεων για το 2010, με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια.

Κόβονται μέχρι και κατά ένα τρίτο οι συμβάσεις εργασίας στους περισσότερους τομείς του δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;