«Σταθερός σύμμαχος και δυνατός συμπαραστάτης της Κυπριακής πολιτείας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ο Σύνδεσμος των αιολικών πάρκων»

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση του, τη Δευτέρα 14/12/09 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο «Hilton Cyprus» στη Λευκωσία.

Επίσημο χαιρετισμό στο τελετουργικό μέρος της Συνέλευσης έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ τη Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, Βουλευτές, Κρατικοί Αξιωματούχοι, συνεργάτες και φίλοι του Συνδέσμου. 

Στο καταστατικό μέρος της Συνέλευσης εγκρίθηκε ψήφισμα με τα κύρια θέματα που απασχολούν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία είναι:

1.   Αύξηση του ορίου των MW (μεγαβάτ) από 165MW σε 300MW 

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε κατ’ επανάληψη στο αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για να αυξηθεί το όριο τουλάχιστον σε 300MW με ανάλογες προϋποθέσεις για τους αιτητές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Εμπορίου θα το μελετήσει πολύ σοβαρά με θετικές προθέσεις.

2. Παράταση του χρόνου, που λήγει η νέα αίτηση του σχεδίου χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά αιολικά συστήματα (18/12/09) ή επανέκδοση της με τους ίδιους όρους το 2010

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για παράταση του χρόνου, που λήγει η νέα αίτηση του σχεδίου χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά αιολικά συστήματα ή επανέκδοση της με τους ίδιους όρους το 2010.

3. Πρόθεση διεκδίκησης των «πράσινων πιστοποιητικών», του Μηχανισμού Καθαρής Τεχνολογίας – CDM από την Υπηρεσία Ενέργειας

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διαμαρτυρόμενος για τις ανακολουθίες αυτές και δηλώνοντας πως, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπεύθυνη για διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών σε συνεργασία με τους παραγωγούς και κανένας άλλος δεν δικαιούται να οικειοποιηθεί τα πιστοποιητικά αυτά.

4. Αποστάσεις για χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, βασισμένες στην εντολή αρ. 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών,  θεωρώντας αναγκαίο να επεξηγηθεί και γραπτώς προς τον Σύνδεσμο, από τον αρμόδιο Υπουργό, αποφεύγοντας ενέργειες, που προκαλούν αχρείαστη καθυστέρηση στη σωστή υλοποίηση των έργων.

5.  Σκόπιμες ενστάσεις εκ των υστέρων από τις γειτνιάζουσες/εμπλεκόμενες Κοινότητες για την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, που το ενημέρωσε ανάλογα για αυτές τις ανακολουθίες που παρουσιάζονται, οι οποίες προκαλούν αχρείαστη ένταση και ταλαιπωρία στους εμπλεκομένους, αλλά και καθυστερούν την ανάπτυξη των σχετικών έργων.

6.  Τέλη άδειας οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις για την κατασκευή αιολικών πάρκων

Ο Σύνδεσμος, απευθύνθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, και αφού αιτιολόγησε το θέμα, ζήτησε την τροποποίηση του σχετικού νόμου περί έκδοσης άδειας οικοδομής – ειδικά για τα αιολικά πάρκα.

Παρά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια των αρμοδίων για την κατασκευή και τη λειτουργία των αιολικών πάρκων και ευχαριστούμε για τη συνεχή στήριξη: τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας και τις εμπλεκόμενες Αρχές, Υπηρεσίες και Τμήματα της Δημοκρατίας και τονίζουμε ότι η Κυπριακή πολιτεία έχει πλέον ένα σταθερό σύμμαχο και ένα δυνατό συμπαραστάτη στα θέματα ανάπτυξης των ΑΠΕ και ειδικά των αιολικών πάρκων με τη βεβαιότητα ότι:

-Θα βελτιώσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια.

-Θα συμβάλουμε στην αξιοποίηση ενός σημαντικού εθνικού φυσικού πόρου με τεχνολογία που είναι ώριμη, περιβαλλοντικά αξιόπιστη, κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά αποδοτική.

-Θα ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας στην πράσινη ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

-Θα βελτιώσουμε το ενεργειακό ισοζύγιο προς όφελος του καταναλωτή.

Για την επόμενη διετία (Δεκέμβριο 2011) το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι ακόλουθοι:

Άκης Έλληνας – Πρόεδρος, Χρήστος Κονομής – Αντιπρόεδρος, Χρίστος Τσίγκης – Γραμματέας,Τάσος Πολυκάρπου – Ταμίας,Δημήτρης Γιαννάκη – Μέλος,Μάκης Κετώνης – Μέλος ,Άνδρος Ανδρέου – Μέλος,Ιωάννης Ανδρονίκου – Μέλος ,Στέλιος Κούννας – Μέλος.

Το S&B συγχαίρει τα μέλη του  και το πρόεδρο του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου για το έργο τους και δηλώνει συμπαραστάτης τους στη προώθηση της πράσινης ιδέας  για ένα ιδεώδης και καθαρό περιβάλλον για το τόπο μας. Είναι γεγονός  ότι η Κύπρος ,δυστυχώς βρίσκεται  σε κατάσταση λήθαργου όσο αφορά τα θέματα αυτά και δεν είναι λίγα τα πρόστιμα που πληρώνει ο κοσμάκης στην Ε.Ε., για το γεγονός αυτό.

Το  S&B  προσθέτει στη πιο πάνω ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολόγων, από το 2010 θα χορηγούνται 6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην παραγόμενη ενέργεια από τα αιολικά πάρκα. Ο καθορισμός της πώλησης (16,6 eurocent / Kwh) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και θα είναι σταθερή για τα επόμενα 20 χρόνια. Ας σημειωθεί ότι για την κατασκευή 2MW φωτοβαλτικού πάρκου χρειαζόμαστε 80 στρέμματα γης σε αντίθεση για κατασκευή μιας ανεμογεννήτριας των 2MW, που χρειαζόμαστε μόλις 625τμ.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την 1.5.2004 το 35% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί και όσοι καταναλωτές πληρούν το όριο κατανάλωσης των 350.000 kWh κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν προμηθευτή και αποτελούν την κατηγορία των «επιλεγέντων καταναλωτών». Σημειώνεται ότι, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν μη οικιακοί καταναλωτές μεγάλης κατανάλωσης, όπως εργοστάσια κατασκευής τσιμέντου, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες βιομηχανίες κλπ.

Το υπόλοιπο 65% της αγοράς, αποτελείται από τους «μη επιλεγέντες πελάτες», δηλαδή από όλους τους οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, των οποίων η ετήσια κατανάλωση, δεν πληρεί τα πιο πάνω κριτήρια και είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Με την απελευθέρωση της αγοράς έχει επιδειχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πολλές τοπικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να έχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και κυρίως η παραγωγή με αιολική ενέργεια.

Οι αιτήσεις ανεξάρτητων παραγωγών, κυρίως για παραγωγή με ΑΠΕ, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία είναι και η αρμόδια υπηρεσία για αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Μονάδων, είναι πάρα πολλές.

Δεν πρέπει, λοιπόν, κανείς να εμποδίζει ή να ισοπεδώνει και να εκμηδενίζει τις προσπάθειες των επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αιολικών πάρκων. Για να αντιληφθούν οι πολίτες την αναγκαιότητα της χρήσης των ΑΠΕ, όπως είναι τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να τύχουν της ανάλογης πληροφόρησης για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην περιοχή ακόμη τη δική μας. Από την πληροφόρηση αυτή θα ενημερωθούμε όλοι όχι απλώς για την αναγκαιότητα των αιολικών πάρκων, αλλά και για το γεγονός ότι η παρουσία τους γίνεται ολοένα και περισσότερο πιο επιτακτική. Όλες αυτές οι χώρες που τα εγκατέστησαν και τα λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία διαθέτουν τοπικά και εθνικά οικολογικά κινήματα, τα οποία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα και δραστήρια.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;