Ο κύβος ερρίφθη για τη Λεμεσό και το Κοινό Συμβούλιο Λεμεσού έχει αποστείλει στο Πολεοδομικό Συμβούλιο την έκθεση με τις προτάσεις του όσον αφορά την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου.

Μετά από πυρετώδεις συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις επτά μηνών, έγινε κατορθωτή με εμπλοκή πολλών οργανώσεων, συνδέσμων, φορέων και απλών δημοτών, η κωδικοποίηση των θέσεων του Κοινού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των πέντε δήμων της περιφέρειας και οκτώ κοινοτικών συμβουλίων: Πύργου, Παρεκκλησιάς, Αγίου Τύχωνα, Μονής, Μουτταγιάκας, Μοναγρουλίου, Πάνω Πολεμιδιών και Ύψωνα 

Υποβλήθηκε στο Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο, η σύνταξη της έκθεσης ως απαύγασμα των ζυμώσεων αυτών. Για την τελική απόφαση, πιθανότατα προς το τέλος του 2010, απαραίτητη είναι η διεξοδική εξέταση των προτάσεων-θέσεων από το Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα ετοιμάσει έκθεση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, που θα υποβάλει το τελικό κείμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, προηγήθηκε η διαδικασία των δημόσιων ακροάσεων, κατά τις οποίες αρκετοί πολίτες υπέβαλαν εισηγήσεις και κατέθεσαν απόψεις. Μετά τη λήψη αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δημοσίευση του νέου τοπικού σχεδίου, οι επηρεαζόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης, όπως επίσης και το δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι προτάσεις των δημοτών της μείζονος Λεμεσού κωδικοποιούνται σε 20 παρεμβάσεις, οι οποίες παρατίθενται στην έκθεση ως εξής:

1) H ζώνη απόλυτης προστασίας του πρασίνου (Δα2) βόρεια του φράγματος Πολεμιδιών να μετατραπεί σε Δα4 και ολόκληρη η περιοχή, μαζί με την υφιστάμενη Γα4, να ενταχθεί σε ζώνη όπου θα επιτρέπονται εξειδικευμένες αναπτύξεις (εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις).

2) Επέκταση της βιοτεχνικής ζώνης Παλώδιας στο βόρειο τμήμα της.

3) Αλλαγή της ζώνης από Κα10 και Δα4 σε οικιστική ζώνη Κα9, μεταξύ του Λυκείου Λευκοθέας και του δρόμου προς Φασούλα.

4) Αλλαγή της ζώνης στα τεμάχια Κουννά από γεωργική σε ζώνη οικονομικών δραστηριοτήτων.

5) Αλλαγή τμήματος της τουριστικής ζώνης Τ3β σε οικιστική ζώνη Κα10 στο Ζακάκι, με προϋπόθεση τη δημιουργία απομονωτικής λωρίδας νότια της ζώνης που γειτονεύει με την ευρύτερη περιοχή της αλυκής.

6) Επέκταση της ειδικής χωροθετικής πολιτικής των κόμβων σε όλο το μήκος των παράλληλων δρόμων του αυτοκινητόδρομου.

7) Αλλαγή της λεωφόρου Σπ. Κυπριανού σε εμπορικό άξονα δραστηριότητας, κατηγορίας ΙΙ.

8) Η λεωφόρος Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε άξονα Ι από ΚΓ2.

9) Στη λεωφόρο Γ. Κρανιδιώτη να επιτρέπεται η ανέγερση-λειτουργία εκθεσιακών χώρων και γραφείων στους ορόφους.

10) Ένταξη των δυο επόμενων οικοπέδων από το πρώτο εμπορικό, στο   τμήμα της λεωφόρου Μακαρίου Γ’ από τα φώτα τροχαίας του Αριέλ μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Αγ. Νικολάου, εκατέρωθεν του δρόμου.

11) Αλλαγή του συντελεστή δόμησης της ζώνης ΚΓ3 σε ΚΓ2 στην οδό Β. Μιχαηλίδη και μέγιστου αριθμού ορόφων από τέσσερις σε πέντε.

12) Αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 10% στις περιοχές ανατολικά της Β’ αστικής και δυτικά της Πολυκλινικής «Υγεία», όπου υπάρχουν μικρού εμβαδού τεμάχια και συνεχές σύστημα δόμησης, σε περίπτωση ενοποίησης τεμαχίων με συνολικό νέο εμβαδό, πέραν των 400 μέτρων.

13) Το ποσοστό αύξησης του συντελεστή δόμησης στις λεωφόρους Γλάδστωνος, Μακαρίου Γ’ και στον παραλιακό, να ανέλθει από 50% σε 70%.

14) Αλλαγή της βιομηχανικής ζώνης Βα4-Βε2 ανατολικά του λιμανιού, σε εμπορική ζώνη με δυνατότητα ανέγερσης γραφείων. Επίκειται μελέτη για Σχέδιο Περιοχής μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού.

15) Πιθανή δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή μεταξύ των φραγμάτων Πολεμιδιών και Κούρρη.

16) Η ΚΕΟ να μεταφέρει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις μεταξύ των δημοτικών ορίων Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών.

17) Οι λεωφόροι Πάφου και Ευαγγελίστριας να μετατραπούν σε ζώνες Εβ4 με μέγιστο αριθμό ορόφων τους τέσσερις, ενώ η Νίκαιας και η Ομονοίας σε εμπορικούς οδικούς άξονες. Επίσης, επέκταση της οικιστικής ζώνης δυτικά του Γενικού Νοσοκομείου και της βιοτεχνικής περιοχής στα όρια με τη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα.

18) Οι λεωφόροι Αγ. Αθανασίου και Κολωνακίου ψηλώνουν με συντελεστή δόμησης 1:1 και ανώτερο αριθμό ορόφων τους τρεις, ενώ σε εμπορική ζώνη μετατρέπεται το βόρειο τμήμα της πρώτης και η οδός Σφαλαγγιωτίσσης.

19) Μετατροπή της περιοχής γύρω από το “Super Home” σε εμπορική. Αύξηση των συντελεστών δόμησης στις λεωφόρους Μακαρίου Γ’ και Γρ. Αυξεντίου.

20) Υπερβολικές επεκτάσεις των οικιστικών ζωνών προς τις βόρειες περιοχές του δήμου Γερμασόγειας. Αυξήσεις συντελεστή δόμησης στις παραλιακές περιοχές και επέκταση των εμπορικών αξόνων περιμετρικά του κυκλικού κόμβου στην Χ. Κράνου, Σπ. Κυπριανού και Π. Τσαγγάρη.

Το “Sell & Build” επικροτεί τη νέα πολιτική σύνταξης τοπικών σχεδίων. Καιρός ήταν να υιοθετηθούν πιο δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες στη σύνταξη των τοπικών σχεδίων.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;