Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ως μόνιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (FIEC) και άλλων ευρωπαϊκών σωμάτων του κατασκευαστικού τομέα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, που αφορούν τον τομέα. Με τις εμπειρίες μας. Λοιπόν, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικοί μας εργολήπτες είναι στην πλειονότητά τους κοινά και στους ίδιους βαθμούς συχνότητας και μεγέθους μ’ αυτά που αντιμετωπίζει η μάζα των ευρωπαίων συναδέλφων τους. Οι κυπριακές εργοληπτικές εταιρείες δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Περιζήτητοι Κύπριοι
Σήμερα ο Κύπριος εργολήπτης είναι περιζήτητος στον αραβικό κόσμο και δέχεται προτάσεις για ανάληψη έργων από κυβερνήσεις αραβικών κρατών σε συνεχή βάση. Ταυτόχρονα αρκετοί εργολήπτες – μέλη μας έχουν δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκανίων.
Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι ο Κύπριος εργολήπτης τυγχάνει αναγνώρισης στο εξωτερικό και η παρουσία του εκεί οφείλεται στην ποιότητα, στη συνέπεια και στον επαγγελματισμό που επιδεικνύει, καθώς και στις ανταγωνιστικές του τιμές. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αυτή είναι και η εικόνα στην Κύπρο, σύμφωνα πάντοτε με την τελευταία παγκύπρια έρευνα αγοράς διπλής φύσης, που εκπόνησε η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., με γνωστή εταιρεία ερευνών, η οποία μεταξύ άλλων χρήσιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων μας, κατάδειξε ότι σχεδόν το 90% των ιδιοκτητών κατοικιών είναι ευχαριστημένοι έως πολύ ευχαριστημένοι με τους εργολήπτες που χρησιμοποίησαν. Στην ίδια έρευνα, το κοινό δήλωσε και τα ακόλουθα: α)Το 33% γνωρίζει ότι η εργοληπτική εταιρεία που ανέλαβε το έργο τους, ανήκει σε κάποιο επαγγελματικό σύνδεσμο. β) Το 76% του κοινού θεωρεί την επιλογή του εργολήπτη από σημαντική ως πολύ σημαντική. γ) Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι (92%) θα ήθελαν ο επαγγελματικός σύνδεσμος εργοληπτών να του απαντά σε τυχόν προβληματισμούς τους.
Οι πιο σημαντικοί προβληματισμοί του κοινού αφορούν θέματα συμβολαίων, υποχρεώσεις και δικαιώματα, αναφορά προβλήματος και νομιμότητα του εργολήπτη.
Ωστόσο στην Κύπρο, σε κάποιες περιπτώσεις την τελευταία 5ετία, λόγω κυρίως της ραγδαίας ανάπτυξης του τομέα και ως εκ τούτου προσέλκυσης σ’ αυτόν, παρανόμων, μη επαγγελματιών ή και «ευκαιριακών» εργοληπτών, προκαλούνται κατά καιρούς κρούσματα, που σε κάποιο βαθμό πλήττουν την αξιοπιστία και το κύρος του οργανωμένου επαγγελματία εργολήπτη.

Προστασία καταναλωτή
Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., με αφορμή, λοιπόν, τα πιο πάνω, αποτελώντας τον εκπρόσωπο των εργοληπτών της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας και έχοντας ως σκοπό της να εργάζεται για την προώθηση και προάσπιση των καλώς νουμένων συμφερόντων των μελών, που ανήκουν στους Συνδέσμους της, αποφάσισε να θέσει άλλον ένα σκοπό. Να προστατεύει τον πολίτη/καταναλωτή (ιδιοκτήτη κάποιου κατασκευαστικού έργου) μέσω ενημέρωσης, συμβουλών και καθοδήγησης και γενικά δίνοντας απαντήσεις στους προβληματισμούς του.
Στο πλάνο που σχεδιάσαμε ως εργαλεία/υπηρεσίες, που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των σκοπών που θέσαμε, είναι η Κάρτα Μέλους, η Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας με το Κοινό/Καταναλωτή και η ιστοσελίδα www.oseok.org.cy
Σήμερα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης της Κάρτας Μέλους, που θα πάρουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη των Συνδέσμων μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και κατ’ επέκταση και της F.I.E.C ( Ομοσπονδία Οργανώσεων Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας ). Η Κάρτα Μέλους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του ερχόμενου Νοεμβρίου, αφού προηγηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη.
Παράλληλα με την Κάρτα Μέλους, επίσημα θα λειτουργήσει και η Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας 77778004 της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με το κοινό/καταναλωτή, η οποία εδώ και ενάμιση μήνα λειτουργεί σε πιλοτική βάση.
Ενίσχυση στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το κοινό και κατ’ επέκταση με τον καταναλωτή και για την εισαγωγή στην αγορά της Κάρτας Μέλους της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. που σκοπό έχει την προστασία του μέσω της πιστοποίησης της καταλληλότητας των κατόχων της, θα έχει η ιστοσελίδα μας www.oseok.org.cy η οποία για όσους γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου, σύντομα θα τους καταστεί απαραίτητο εργαλείο και ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών.

Κάρτα Μέλους
Μια σύντομη περιγραφή της Κάρτας Μέλους θα βοηθούσε πιστεύω στην καλύτερή της αναγνώριση, γι’ αυτό και θα επιδιώξω να το πράξω. Στην Κάρτα Μέλους θα αναγράφεται το όνομα και το λογότυπο της Εργοληπτικής Εταιρείας, Αρ. Εργολήπτη Μέλους, ο αριθμός εγγραφής του στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, το είδος της άδειας που κατέχει και ή τάξη του. Επίσης, θα φαίνεται ο Σύνδεσμος στον οποίον είναι μέλος και θα αποτελεί το αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο του οργανωμένου και εγγεγραμμένου εργολήπτη. Θα διαφαίνεται ότι είναι μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και της F.I.E.C και θα μπορεί ο κάθε εργολήπτης, κάτοχος της Κάρτας Μέλους, να την αναρτά στην μορφή που επιθυμεί, στις πινακίδες των εργοταξίων, σε διαφημιστικά έντυπα και όπου αλλού κρίνει ο ίδιος απαραίτητο.
Ο πολίτης/καταναλωτής (ιδιοκτήτης μιας κατοικίας ή και κτιρίου) προτού ζητήσει προσφορές, μετά από συνεννόηση και κατόπιν συμβουλών από τον αρχιτέκτονα του, θα δύναται να κάνει τη δική του έρευνα για να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του προσφοροδότη εργολήπτη, που μελλοντικά θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου του. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, θα μπορεί να απαιτήσει από τον εργολήπτη την Κάρτα Μέλους, ως απόδειξη της εταιρικής του επαγγελματικής ταυτότητας και να αποκλείσει την οποιαδήποτε πιθανότητα χρησιμοποίησης μη κατάλληλου εργολήπτη ή και ακόμα παράνομου. Μάλιστα για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνούν με την Απευθείας Γραμμή Επικοινωνίας 77778004 της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. όπου οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης θα διενεργούν το δικό τους έλεγχο και να παρέχουν ταυτόχρονα πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες ή και καθοδήγηση εκεί που χρειάζεται.

Καταλληλότητα εργολήπτη
Συμβουλή της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ και κατ’ επέκταση των οργανωμένων εργοληπτών είναι ο πολίτης/καταναλωτής να ελέγχει, ώστε ο εργολήπτης στον οποίο θα του αναθέσει την εκτέλεση ενός έργου, είναι ο καταλληλότερος, δηλαδή: α) Είναι νόμιμος εργολήπτης. β) Είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. γ) Είναι κάτοχος της κατάλληλης άδειας εργολήπτη, για να δύναται να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται. δ)Φροντίζει, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονά του, για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη του έργου. ε) Φροντίζει, σε συνεργασία με τον εργολήπτη, για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, κατά την εκτέλεση του έργου).
Οι οργανωμένοι εργολήπτες έχουν ιδιαίτερους λόγους να κτίζουν με περισσότερη ασφάλεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή κι αυτό γιατί σέβονται την ιστορία των προγόνων τους, παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο, χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία και κάνοντας το επάγγελμα του εργολήπτη επιστήμη, προσβλέπουν σ’ ένα καλύτερο αύριο.
Το κτίσιμο των ονείρων μιας ζωής σ’ ένα οικοδόμημα, είναι δικαίωμα και στόχος του καθενός από εμάς, του κάθε πολίτη αυτού του τόπου. Ευθύνη των οργανωμένων εργοληπτών είναι η προστασία αυτών των ανθρώπων από τους παράνομους, ασυνείδητους και μη επαγγελματίες.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;