Το S & B όπως έχει υποσχεθεί, σας παρουσιάζει ακόμα μια νέα καινοτομία στην πληροφόρηση. Η ομάδα του S & B έχει αποδείξει ακόμα μια φορά ότι εργάζεται άοκνα, για να προσφέρει στους αναγνώστες του περιοδικού, αντικειμενική και ποιοτική πληροφόρηση.
Η μεγάλη έρευνα αγοράς που διεξάγεται από το S & B θα καλύψει τις τιμές ακινήτων από οικιστική γη μέχρι διαμερίσματα και οικίες, ανά περιοχή, της κάθε Επαρχίας. Οι πίνακες με τιμές πώλησης ακινήτων που θα δημοσιεύονται στα επόμενα τεύχη θα αποτελούν το εγχειρίδιο αναφοράς για σύγκριση τιμών για οποιοδήποτε ακίνητο πρόκειται να αγοράσετε ή να διαθέσετε προς πώληση. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία που αναφερόμαστε στο S&B ως «συλλεκτικό περιοδικό».
Η έρευνα βασίζεται σε διαφημιζόμενες τιμές πώλησης ακινήτων. Καταγράφονται όλα τα στοιχειά για τα διαφημιζόμενα ακίνητα και ακολούθως ταξινομούνται σε κατηγορίες. Έμπειροι στατιστικολόγοι επεξεργάζονται τα δεδομένα και ετοιμάζονται πίνακες στην μορφή που ακολουθεί .Διευκρινίζουμε όμως ότι οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο είναι η μέσος όρος τιμής από δείγματα 3-5 διαφημίσεων στρογγυλευμένη στα 5€. Ως εκ τούτου οι τιμές που αναφέρονται είναι μόνο ενδεικτικές για τον αντίστοιχο συντελεστή δόμησης της περιοχής που έχει συμπεριληφθεί στη ερευνά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της οικιστικής γης, όπως μορφολογία του εδάφους, θέση του τεμαχίου σε σχέση με την υπόλοιπη ανάπτυξη της περιοχής, εμπορευσιμότητα της περιοχής, μελλοντική προοπτική ανάπτυξης κ.α. .Για αυτούς ακριβώς τους λόγους οι τιμές πιθανόν να έχουν αποκλίσεις από 5%-15%.
Η ερεύνα θα επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες και η σύγκρισης με την προηγουμένη θα τεκμηριώνει την γενική εικόνα αύξησης η μείωσης στις τιμές των ακινήτων. Το S&Β θα μιλά με στοιχεία και τεκμηρίωση.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;