Αναγνώστης του περιοδικού μας καταγγέλλει την ανάρμοστη συμπεριφορά του Συμβουλίου Εργοληπτών. Ας σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Εργοληπτών, διορίστηκε με βάση το Νόμο περί εργοληπτών, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντεταλμένο για την πιστή εφαρμογή του οικείου Νόμου του.

Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, το Συμβούλιο παρανομεί…                  

Επιμένει, ότι για να ανανεωθεί η άδεια εργολήπτη που κατέχει ο παραπονούμενος Εργολήπτης,  θα πρέπει αναγκαστικά ν’ αυξήσει την μισθοδοσία του Πολίτικου Μηχανικού που εργοδοτεί, από 1000€/μήνα, σε 1500€/μήνα.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, ο εργολάβος έχει μόνο ένα εργοτάξιο, και ο Πολίτικος Μηχανικός μόλις έχει πάρει το Δίπλωμά του. Ο Πολίτικος Μηχανικός δηλώνει πλήρως ικανοποιημένος με τον μισθό του και δεν έχει απολύτως καμία απαίτηση από τον εργοδότη του, αφού ο ίδιος αποδέχεται ότι τώρα μαθαίνει τη δουλειά του Εργοταξίου, και αναλόγως με τα καθήκοντα και τις ευθύνες του, ο μισθός του, τον ικανοποιεί.

Καμιά απολύτως διάταξη του Νόμου περί εργοληπτών ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή κανονισμού, δεν παρέχει αυτή την εξουσία στο Συμβούλιο ή σε οποιονδήποτε άλλο, να καθορίζει τον μισθό των επιδοτούμενων του εργολήπτη.

Το πιο ειρωνικό ακόμα, είναι ότι τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι ίδιοι εργολήπτες, και «θεωρητικά» περιφρουρούν τα συμφέροντα και τα νόμιμα δικαιώματα του επαγγέλματός τους.

Το Συμβούλιο Εργοληπτών υπάγεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, και ως εκ τούτου η ευθύνη μεταφέρεται και στην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι η κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, θα ενεργήσει προς το δίκαιο και νόμιμο συμφέρον του αναγνώστη μας, αλλά και όλων των εργοληπτών που βρίσκονται στη θέση αυτή.

Παράλληλα τονίζουμε ότι είναι καιρός ο απαρχαιωμένος Νομός περί εργοληπτών (βασικός Νόμος του 1973), να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του εργολήπτη, και πάνω απ’ όλα να συνάδει με το περιβάλλον της ευρωπαϊκής οικοδομικής βιομηχανίας ουσιαστικά και πρακτικά, και όχι μόνο τυπικά.

Με τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, έχουμε στόχο μόνο να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των διαφόρων Υπηρεσιών του κράτους, προς τους εργολήπτες, και όχι να επικρίνουμε τον οποιονδήποτε.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;