Εργολήπτης, μας κοινοποίησε έγγραφα υποβολής προσφοράς, για έργο που αφορά την κατεδάφιση εγκαταστάσεων στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή μας, είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα και περιγράφουν τις εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν στο έργο, το κόστος των οποίων – με δικές μας εκτιμήσεις – ανέρχονται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών στα έγγραφα αναφέρεται η  15η Φεβρουαρίου 2011. Επίσης στα έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επισκεφθούν τους χώρους των εγκαταστάσεων, για να τους κατατοπίσει περαιτέρω ο υπεύθυνος Μηχανικός του έργου.

Παρατηρήσαμε επίσης ότι στα έγγραφα υπήρχαν χειρόγραφες τροποποιήσεις, δίνοντας την εντύπωση μιας πρόχειρης και μη επαγγελματικής διαδικασίας ζήτησης προσφορών. Αφού ψάξαμε λίγο τα έγραφα, διαπιστώσαμε ότι καμία αναφορά δεν γινόταν στην τάξη του έργου και τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Έλεγχου Εργοληπτών Νόμου που θα πρέπει να πληρούν οι προσφοροδότες εργολήπτες.

Από την προχειρότητα  των εγγράφων προσφοράς  είναι εμφανές ότι οι υπεύθυνοι του έργου, απλώς επεδίωξαν  τον εύκολο τρόπο να λάβουν άμεσα και δωρεάν εκτιμήσεις για το έργο κατεδάφισης, χωρίς να έχουν πραγματική πρόθεση ανάθεσης του έργου, τουλάχιστον με την παρούσα διαδικασία. Δυστυχώς αρκετοί εργολήπτες όμως, έχασαν χρήμα και χρόνο αφού έπεσαν στην καλοστημένη παγίδα.

Δημοσιεύουμε αυτό το θέμα για να τονίσουμε στους εργολήπτες φίλους αναγνώστες, ότι θα πρέπει να αξιολογούν την κάθε ευκαιρία προσφοροδότησης, πριν αρχίσουν να ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο για την ετοιμασία της προσφοράς τους.

Τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο θα πρέπει να μποϊκοτάρονται, αλλά και να καταγγέλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής και Έλεγχου Εργοληπτών. Η εκμετάλλευση και θυματοποίηση των εργοληπτών πρέπει να σταματήσει.

Αυτό το παράδειγμα είναι μόνο ένα από τα πολλά, που αποδεικνύουν το κατάντημα του τόπου μας.

Είμαστε για γέλια!

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;