Με χαρά και ικανοποίηση η διεύθυνση του Sell & Build σας γνωστοποιεί την πρωτόγνωρη ζήτηση, αλλά και επιτυχία των εκπαιδευτικών μαθημάτων που διεξήχθησαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2010 – Μαΐου 2011.

Κατά την πιο πάνω περίοδο με χορηγία της ιδιοκτήτριας εταιρείας του S&B, ΚGB Marketsnet Ltd, 40 άτομα είχαν παρακολουθήσει μαθήματα για αρχάριους για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, και των προγραμμάτων windows, excel και word, ενώ 150 άτομα είχαν παρακολουθήσει μαθήματα για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου Εργοταξίου και Ηλεκτρονικού Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια.

Εκπαιδευτικά μαθήματα με χορηγία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Με μεγάλη επιτυχία κατά την πιο πάνω περίοδο έχουν επίσης ολοκληρωθεί δέκα συνολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, διάρκειας 12 ωρών το καθένα, πάνω σε θέματα που αφορούν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου Εργοταξίου και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας. Τα συγκεκριμένα λογισμικά έχουν αναπτυχθεί από την ΚGB Marketsnet Ltd και τρέχουν σε περιβάλλον διαδικτύου.

Σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι να δώσουν στους εκπαιδευόμενους, τις απαιτούμενες γνώσεις Η/Υ για να παρακολουθούν, να οργανώνουν και να προγραμματίζουν τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναλύουν δεδομένα, να συντάσσουν, να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν σχέδια ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, με παράλληλη τήρηση των σχετικών Νομοθεσιών.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, τυγχάνουν της σχετικής επιχορήγησης.

Μέχρι στιγμής 130 επαγγελματίες, Εργολάβοι, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τεχνικοί και Εργοδηγοί, έχουν παρακολουθήσει τα επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ, εκπαιδευτικά προγράμματα, σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο, εξοπλισμένο με Η/Υ, με επιχορηγημένο κόστος συμμετοχής 57 ευρώ.

Τα δε αποτελέσματα… άκρως ενθαρρυντικά! Εσείς μας δίνετε το κουράγιο να συνεχίσουμε με τη δημιουργία και νέων λογισμικών εργαλείων. Ήδη στην ιστοσελίδα του S&B  www.sellandbuild.com λειτουργούν λογισμικά για: 

  • Υπολογισμό υλικών μπετόν
  • Υπολογισμό υλικών για διάφορους τύπους επιχρισμάτων
  • Υπολογισμό υλικών τοποθέτησης πλακιδίων
  • Υπολογισμό δανείων

Για  περεταίρω πληροφορίες και συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το περιοδικό SELL&BUILD, στο τηλ. 22319971.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευόμενους, τόσο για την εμπιστοσύνη που έχουν επιδείξει στο έργο μας, όσο και για τις πολλές και σημαντικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει στον τομέα των κατασκευών.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;