Με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι Διαχειριστικές Επιτροπές Πολυκατοικιών (ΔΕΠ), καταλήγουν να παίρνουν άκυρες και παράνομες αποφάσεις, αφού -όπως είναι γνωστό- για να παρθεί μία απόφαση για κάποια πολυκατοικία, αναφορικά με κοινόχρηστους χώρους και έξοδα, αυτή πρέπει να παρθεί μόνον από τη ΔΕΠ

Αν δεν υπάρχει ΔΕΠ, ή υπάρχει αλλά δεν συστάθηκε νομότυπα, τότε οι αποφάσεις της είναι άκυρες. Και εξηγούμαστε γιατί:

Με βάση το σχετικό νόμο, κάθε χρόνο πρέπει να πραγματοποιείται γενική συνέλευση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων στην οποία και να εκλέγεται η ΔΕΠ, που μπορεί να αποτελείται από ένα μέχρι πέντε άτομα. Η ΔΕΠ είναι υποχρεωμένη κάθε τρίμηνο να υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις, τόσο για τις εισπράξεις κοινοχρήστων από τους ιδιοκτήτες, όσο και για τις πληρωμές διαφόρων εξόδων.

Αν κάποιος ένοικος ή ιδιοκτήτης δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα που του αναλογούν, τότε η ΔΕΠ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες εναντίον του, όμως αν δεν έχει συσταθεί νομότυπα, τότε κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, προκειμένου να γίνονται όλες οι εργασίες σωστά και έγκαιρα, απαιτείται αρκετός χρόνος και προσπάθεια, πράγμα δύσκολο για τα μέλη της ΔΕΠ. Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί ένας ή δυο από τους ιδιοκτήτες να επωμίζονται όλο αυτό το χρόνο, και όλη αυτή την ευθύνη;

Τι μπορεί να γίνει; Η καλύτερη λύση είναι αυτή που προσφέρουν οι Εταιρείες Διαχείρισης, οι οποίες ενεργούν εκ μέρους της ΔΕΠ, υλοποιώντας τις αποφάσεις που η ίδια λαμβάνει.

Τέτοιες εταιρείες αναλαμβάνουν την είσπραξη των κοινοχρήστων, την πληρωμή των εξόδων, και την ετοιμασία και διανομή των τριμηνιαίων καταστάσεων που δια νόμου πρέπει να δίνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες, και να περιλαμβάνουν στοιχεία για τα οικονομικά όλων των ιδιοκτητών.

Μια τέτοια εταιρεία, όπως είναι η δική μας, αναλαμβάνει όλη αυτή τη διαχείριση, με ένα μικρό ποσό το μήνα για κάθε μονάδα (μεταξύ  6 έως 10 ευρώ/μήνα), ενώ επιπρόσθετα των όσων προαναφέρθηκαν, αναλαμβάνει και την εξεύρεση των κατάλληλων ατόμων για όλες τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας που πρέπει να γίνονται στους κοινόχρηστους χώρους κάθε πολυκατοικίας. Η εταιρεία μας, θα βρει το κατάλληλο προσωπικό για να διορθώσει μια βλάβη, και το σημαντικότερο, θα ελέγξει κάθε μήνα, αν γίνονται οι εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους, όπως για παράδειγμα αν η καθαρίστρια καθαρίζει τους χώρους αυτούς κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 800 800 82.

 


 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;