Είναι γεγονός ότι μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, η εκκλησία αλλά και πλούσιοι ιδιώτες, είναι ιδιοκτήτες μεγάλων ή μικρών ακινήτων τα οποία και ενοικιάζουν.

Η διαδικασία ανεύρεσης και αξιολόγησης των πιθανών ενοικιαστών είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δύσκολη και επίπονη, και γι’ αυτό για να έρθει σε πέρας με επιτυχία, απαιτείται εξειδίκευση.

Εκτός αυτού υπάρχουν ένα σωρό διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν, όπως τα ενοικιαστήρια συμβόλαια, η υπογραφή και χαρτοσήμανση, η παράδοση της μονάδας στον ενοικιαστή, η είσπραξη των ενοικίων, η λογιστική καταγραφή των ενοικίων, η συντήρηση των ακινήτων, η διαχείριση των κοινοχρήστων κ.α.

Όλες αυτές οι εργασίες, που πρέπει να γίνονται από τους ιδιώτες, απαιτούν επιπρόσθετες γνώσεις, όπως νομικές και τεχνικές, οι οποίες δεν αποκτώνται από την μια μέρα στην άλλη, αλλά χρειάζεται τριβή και πολλά έξοδα στην πορεία του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτουν την ύπαρξη και κάποιας υποδομής.

Αν δεν υπάρχουν τα πιο πάνω δεδομένα, τότε είναι συνηθισμένο φαινόμενο να γίνονται πολλά λάθη, που φυσικά τα πληρώνει ως συνήθως, ο ιδιοκτήτης.

Είναι γεγονός ότι για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις, στο εξωτερικό ανθεί αυτό που λέμε υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων, που περιλαμβάνει τη διαχείριση διαφόρων μονάδων, από τις πιο μικρές, μέχρι και τεράστια εμπορικά συγκροτήματα.

Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια αυτή η προσπάθεια, και τολμώ να πω ότι ως εταιρεία είμαστε πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο τομέα.

Αν κάποιος, λοιπόν, είτε ιδιώτης, είτε εταιρεία, είτε οποιοσδήποτε άλλος, επιθυμεί να αποφύγει όλα αυτά τα τρεχάματα και προσδοκεί σε μια συνεργασία με μια εταιρεία διαχείρισης, δεν έχει παρά να αποταθεί κοντά μας.

Εκείνο που θα γίνει αρχικά είναι μια κοινή επίσκεψη στο ακίνητο. Μετά, θα ακολουθήσει η μελέτη των όρων που θα διέπουν τη συμφωνία, και θα ακολουθήσει η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Η Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων αντικαθιστά τον ιδιοκτήτη και όλες οι έγνοιες και οι εργασίες γίνονται αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας, με ένα λογικό κόστος το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης, φυσικά.

Υπάρχουν λύσεις λοιπόν. Σε σας εναπόκειται να αποφύγετε τα τρεχάματα και τις φασαρίες και απλώς να απολαμβάνετε τα έσοδα από τα ακίνητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 800 800 82.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;