Κυκλοφορώντας στους δρόμους όχι μόνο της Λευκωσίας αλλά όλων των πόλεων της Κύπρου, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει την κακή κατάσταση που βρίσκονται κάποια κτίρια και ειδικά πολυκατοικίες, ακόμη και σχετικά καινούργιες.

Δυστυχώς, ούτε η νομοθεσία περί κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικιών ούτε άλλες σχετικές νομοθεσίες προνοούν τη διόρθωση της εξωτερικής εμφάνισης των προαναφερθέντων κτιρίων.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί στους Δήμους που αφορούν τα επικίνδυνα ακίνητα, τους οποίους αν φυσικά θελήσουν να εφαρμόσουν, μπορούν να επιλύσουν μέρος των προβλημάτων που υπάρχουν.

Όμως, η πραγματικότητα είναι μία. Ακόμη και στην περίπτωση των επικίνδυνων πολυκατοικιών ή και κτιρίων, οι Δήμοι αποφεύγουν να εμπλακούν, γιατί οι διαδικασίες λόγω και των νομικών προβλημάτων είναι χρονοβόρες.

Με αυτά τα δεδομένα, η εμφάνιση των συγκεκριμένων κτιρίων αφέθηκε στα χέρια των ιδιοκτητών/ενοίκων.

Ακόμη και στην περίπτωση που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών/ ενοίκων επιθυμεί τη διόρθωση ας πούμε μιας πολυκατοικίας, και μερικοί αντιδρούν ή δεν επιθυμούν να γίνουν βελτιωτικά έργα, δύσκολα αυτά θα εκτελεστούν.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Διαχειριστική Επιτροπή του κάθε κτιρίου έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την εκτέλεση  των βελτιωτικών έργων. Όμως και στην περίπτωση αυτή, αν οι διαφωνούντες δεν πληρώσουν για την εκτέλεση των βελτιωτικών έργων, τότε και πάλι υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει οι διαφωνούντες να οδηγηθούν στο δικαστήριο και η όλη διαδικασία μπορεί να κρατήσει χρόνια.

Όλα αυτά τα δεδομένα σίγουρα είναι ανασταλτικός παράγοντας στο να προχωρήσουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

Η εισήγηση μας ως εταιρεία που ασχολούμαστε με τη διαχείριση πολυκατοικιών (FOX Smart Property Management) είναι να δημιουργείται σε κάθε πολυκατοικία ένα ειδικό ταμείο με την καταβολή μικρών συνεισφορών κάθε μήνα, ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για τις επιδιορθώσεις, όταν αυτές θα χρειαστούν.

Μια άλλη εισήγησή μας είναι να ετοιμαστεί νομοθεσία, όπως υπάρχει  και στην Αγγλία, η οποία να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κτιρίων να τα διατηρούν κόσμια.

Μάλιστα για το σκοπό αυτό, να καθοριστούν και ειδικοί οι οποίοι θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό.

Να καθορίζει ξεκάθαρα η νομοθεσία, ότι σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και δεν προχωρούν στις σχετικές επιδιορθώσεις, να μεριμνούν γι’ αυτό οι Δήμοι και να επιβάλλουν το κόστος στους ιδιοκτήτες. 

Αυτά επιβάλλεται να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό, αν δεν θέλουμε να ζούμε στις πιο απεριποίητες και άσχημες πόλεις του κόσμου. Για διευκρινήσεις στο τηλέφωνο  800 800 82.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;