Η νέα νομοθεσία  για την πολεοδομική αμνηστία

Η έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής της νομοθεσίας που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή και αφορά την πολεοδομική αμνηστία, είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελεί κάτι σημαντικό.

Οποιοσδήποτε δεν κατάφερε μέχρι τώρα να εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας για ένα ακίνητο που αγόρασε, επειδή υπάρχει ουσιώδης παρατυπία σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας ανέγερσης του ακινήτου, τώρα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει  στην υποβολή αίτησης, και να εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει ακόμη και εάν η εταιρεία ανάπτυξης, ως ο ιδιοκτήτης μιας πολυκατοικίας, καθυστέρησε να υλοποιήσει τη διαδικασία τελικής έγκρισης και έκδοσης τίτλων.

Υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία από την παραπάνω εξέλιξη. Εμείς σας παραθέτουμε μερικά: 

  • Το ότι επιτέλους, προχωρεί η διαδικασία για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας είναι από μόνο του θετικό.
  • Η έκδοση και η ύπαρξη περισσότερων τίτλων ιδιοκτησίας θα δώσει κινητικότητα στην αγορά και οι 130 χιλιάδες συμπατριώτες μας που είχαν ακίνητα με εγκλωβισμένη αξία, τώρα θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν όπως αυτοί θέλουν.
  • Περιορίζεται η αναρχία και η καθυστέρηση που έχουμε στον τομέα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τα ακίνητα.
  • Δε θα απαιτείται πια η συμβολή του developer, για να προχωρήσει η τιτλοποίηση ακινήτων, εάν αυτός αδυνατεί ή δεν το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του νόμου, από τον περασμένο Απρίλη που ψηφίστηκε η νομοθεσία, o κάθε επηρεαζόμενος έχει έξι μήνες προθεσμία, για να δηλώσει την πρόθεσή του, ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα προχωρήσει στην υποβολή αίτησης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης τελικής έγκρισης.

Οι τίτλοι που θα προκύψουν κατατάσσονται σε κατηγορίες:

–      Κανονικοί τίτλοι ιδιοκτησίας

–      Τίτλοι ιδιοκτησίας με σημειώσεις

–      Τίτλοι ιδιοκτησίας με ουσιώδεις παρεκκλίσεις και παρεμβάσεις – παρατυπίες στο ακίνητο, που δεν θα επιτρέπουν την μεταβίβαση ή την υποθήκευσή του.

Πάντα με βάση τη νέα νομοθεσία, οι αγοραστές διαμερισμάτων σε μια πολυκατοικία που δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας, είτε λόγω παρατυπιών και παρεμβάσεων, είτε λόγω άρνησης του developer, τώρα μπορούν να αιτηθούν οι ίδιοι τελικής έγκρισης.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν -ή τουλάχιστον διαφαίνεται να υπάρχουν- και κάποια αρνητικά σημεία στη νέα νομοθεσία. Για παράδειγμα, όταν εκδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας, μετά την προσπάθεια του αγοραστή για τελική έγκριση, ο τίτλος ιδιοκτησίας θα εκδίδεται στο όνομα του developer. Κατά συνέπεια, αν ο τελευταίος αρνείται να προχωρήσει σε μεταβίβαση του τίτλου, ο αγοραστής για να βρει το δίκιο του, θα πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο.

Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση πρόθεσης, χωρίς να ξέρει το χρηματικό ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλει. Δηλαδή εάν προτίθεται να διορθώσει τις παρατυπίες που υπάρχουν, κάνοντας αίτηση, δεν θα ξέρει σε τι θα πρέπει να καταβάλει -τουλάχιστον μέχρι να εκδοθούν οι ταρίφες (κλίμακες φορολόγησης κατά περιοχή και είδος παρατυπίας). Ωστόσο οι αρχές, υποσχέθηκαν ότι θα εκδώσουν τις ταρίφες σύντομα.

Αρνητικό θεωρούμε επίσης το γεγονός, ότι η αρχική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με ένορκη δήλωση μελετητή για τις παρατυπίες, ενώ είναι πεποίθησή μας, ότι η νέα νομοθεσία δεν θα βοηθήσει σημαντικά στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στα ακίνητα που αγόρασαν αλλοδαποί, ιδιαίτερα όταν τα προβλήματα δημιουργήθηκαν από οικονομικές αδυναμίες των developers, με ταυτόχρονη ύπαρξη υποθηκών.

Οι τράπεζες στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης έχει πτωχεύσει, θα συνεχίσουν να έχουν απαιτήσεις από τον αγοραστή, ενώ κανονικά οι απαιτήσεις τους θα έπρεπε να στραφούν προς την πλευρά του developer. Όμως, φαίνεται ότι ο αγοραστής μπορεί πλέον να απαιτήσει από την τράπεζα να διευθετήσει το ποσό αυτό για τη δική του μονάδα, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κι άλλες μονάδες που επηρεάζονται στην ίδια ανάπτυξη.

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 800 800 82.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;