Μονόδρομος η συνεργασία με επαγγελματίες κτηματομεσίτες

Η απόκτηση κατοικίας ή άλλου ακινήτου είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική επένδυση που κάνει κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά πολλοί παίρνουν την απόφαση να αγοράσουν, χωρίς τη σωστή επαγγελματική συμβουλή.

Ωστόσο, είναι δεδομένο πως είναι προς το συμφέρον του κάθε αγοραστή να αποτείνεται σε επαγγελματίες κτηματομεσίτες προκειμένου να ολοκληρώσει την αγορά του, και οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί.

Εμείς  σας απαριθμούμε μερικούς από αυτούς:

  • Ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης είναι αυτός που προστατεύει τα συμφέροντα του αγοραστή. Θα βοηθήσει να γίνουν οι σωστές συμφωνίες για να επιβεβαιώσει ότι ο αγοραστής θα πάρει αυτό που έχει συμφωνήσει και πληρώσει.
  • Εάν παρουσιαστούν προβλήματα μετά την αγορά, ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης θα είναι στη διάθεση του αγοραστή, για να το βοηθήσει να τα επιλύσει.
  • Ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης είναι σε θέση να ενημερώσει τον αγοραστή για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του ακίνητου, πριν ο αγοραστής αποφασίσει την αγορά του.
  • Θα προστατεύσει τον αγοραστή στην περίπτωση που ο πωλητής θα προσπαθήσει να τον ξεγελάσει ή να του βάλει όρους που δεν συμβαδίζουν με τα συμφωνηθέντα ή και με τη νομοθεσία.
  • Θα κάνει μία οικονομική αξιολόγηση του ακινήτου και θα ενημερώσει τον αγοραστή,  αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων νομικών διαδικασιών.
  • Ο κτηματομεσίτης γνωρίζει τους όρους των διαθέσιμων οικιστικών δανείων της αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης για κάθε περίπτωση.
  • Με βάση τη νομοθεσία περί κτηματομεσιτών, ο κτηματομεσίτης είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου.
  • Ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης θα παρουσιάσει ακίνητα στον αγοραστή, που ο τελευταίος δεν θα μπορούσε να τα βρει στην αγορά από μόνος του.
  • Να αναφέρουμε ότι την αμοιβή του κτηματομεσίτη στην Κύπρο, την πληρώνει ο πωλητής και άρα ο αγοραστής παίρνει τις υπηρεσίες του κτηματομεσίτη δωρεάν. Η αμοιβή των αδειούχων κτηματομεσιτών αφαιρείται από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που καταβάλλει ο πωλητής. Άρα έχει και ο πωλητής το δικό του οικονομικό όφελος πουλώντας μέσω κτηματομεσίτη.
  • Ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης είναι εκπαιδευμένος να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στη διαπραγμάτευση, πράγμα που μπορεί να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκούς όρους για τον αγοραστή, κάτι που δεν θα συμβεί στην περίπτωση που η επαφή γίνεται απευθείας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

Τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι ο όγκος της κτηματομεσιτικής εργασίας, μεταφέρεται από τα μικρά κτηματομεσιτικά γραφεία, στα πιο μεγάλα, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τις δικές τους ιστοσελίδες, εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους και έχουν παγκύπρια εμβέλεια.

Μπορεί κάλλιστα να διερωτηθεί κανείς… γιατί συμβαίνει αυτό. Ο λόγος είναι απλός: Τα μεγάλα κτηματομεσιτικά γραφεία επενδύουν μεγαλύτερα ποσά στην τεχνολογία και εκπαίδευση, έχουν πρόσβαση σε περισσότερα ακίνητα και επενδυτικές ευκαιρίες και μπορούν να ασχοληθούν με όλα τα είδη των ακινήτων, τόσο για αγορά, όσο και για ενοίκιο.

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα, πως είναι προς το συμφέρον του αγοραστή να αποταθεί σε επαγγελματία κτηματομεσίτη, γιατί το ακίνητο το αγοράζει μια φορά, και δεν πρέπει να προβαίνει σε βιαστικές κινήσεις και πειραματισμούς.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;