Το έτος 2005 ψηφίστηκε ο περίφημος ΝΟΜΟΣ Ν29 (Ι) 2005 που έδινε ελπίδες στους άτυχους αγοραστές ακινήτων να
αποκτήσουν μετά από αρκετά χρόνια ταλαιπωρίας τον ποθητό τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου τους. Ο νόμος Ν29 (Ι) 2005 δημοσιεύτηκε στη επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ στις 24.3.2005.

Η ψήφιση του Νόμου κρίθηκε αναγκαία, γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αριθμός υφιστάμενων οικοδομών ή συγκροτημάτων οικοδομών και υπό δημιουργία οικοπέδων που έχουν ανεγερθεί ή κατασκευασθεί, αφού εξασφαλίστηκε πολεοδομική άδεια από την Πολεοδομική Αρχή, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατό να εγγραφούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να εκδοθούν ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Κρατική ασυνέπεια
Αυτό γιατί δεν είναι δυνατή η έκδοση πολεοδομικής άδειας για τροποποίηση και στη συνέχεια η έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκριση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου, λόγω διαφόρων τροποποιήσεων ή άλλων αλλαγών που έγιναν και δεν προνοούνται στα εγκεκριμένα σχέδια τόσο της πολεοδομικής όσο και οικοδομικής άδειας ή λόγω άλλων παρανομιών.

Αρκετοί είναι οι συμπατριώτες μας που αποτάθηκαν στις αρμόδιες Αρχές του κράτους και υπέβαλαν αιτήσεις και καταβάλλοντας παράλληλα παχουλά ποσά στα ταμεία του κράτους, ευελπιστούσαν ότι επιτέλους θα δικαιωθούν και θα αποκτήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων τους. Κλασική είναι, όμως, η απάντηση που έλαβαν οι πλείστοι των αιτητών. Oι πολλές ασάφειες του Νόμου, τα νομοθετικά κενά, η ασυνέπεια του κράτους να επιλύσει το πρόβλημα οριστικά δημιούργησε την αχρείαστη και χωρίς ανταπόκριση, ταλαιπωρία του κοσμάκη..

Πολλοί και ίσως όλοι οι συμπατριώτες μας έτυχαν τις πιο κάτω απάντησης:
Αρ. Φακ.: ΕΠΕ
28 Φεβρουαρίου 2008
Κύριο και άλλους
Φ/δι …………..
………………….

Στρόβολος
Λευκωσία
Κύριοι
Αναφέρομαι στη αίτησή σας για έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης της οικοδομής στο τεμάχιο με αρ. 225 του Αρ. Σχ. 2-289-381 Τμήμα 5 και σας πληροφορώ ότι η Τριμελής Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε με βάση τις εξουσίες που διαθέτει από το άρθρο 5 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, να γνωματεύσει αρνητικά στο περιεχόμενο της αίτησης, γιατί:

• Δύο από τους αιτητές κατέστησαν συνιδιοκτήτες μετά 30/7/2004
• Τα υποβληθέντα σχέδια δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση που βρίσκονταν
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Τμήμα της οικοδομής επεμβαίνει σεδημόσιο χώρο πρασίνου.
Για την Τεχνική Υπηρεσία
………………..

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;