Προς

Υπουργό  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

Έντιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Έχουμε δέκα καυτά ερωτήματα που σχετίζονται με το πιο πάνω θέμα και ευελπιστούμε ότι δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. 

1. Είναι εις γνώση σας, ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου  σας, από τον  Ιανουάριο 2010 εφαρμόζει  την  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, κατά παράβαση του δικού σας  περί απαιτήσεων    Ελαχίστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, διατάγματος του 2007. (Κ.Δ.Π.568/2007); 

2. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του Κτιρίου Αναφοράς που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό πρόγραμμα αυθαίρετα, έχουν μειωθεί από αυτούς που έχουν καθοριστεί στο περί Απαιτήσεων Ελαχίστης Ενεργειακής Απόδοσης διάταγμά σας;

 

Εκτεθειμένο Στοιχείο

Διάταγμα

Λογισμικό

% αυθαιρεσίας

 

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (W/m2K

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (W/m2K

 

Οροφή

U ≤  0.75

U ≤  0.6375

 

15%

Τοίχος

U ≤  0.85

U ≤              0.7225

15%

Πάτωμα ισογείου

U ≤ δεν καθορίζεται

U ≤  1.6

100%

Εξωτερικά κουφώματα

U ≤  3.8

U ≤  3.23

15%

 

3. Μήπως τελικά τα πιστοποιητικά ενέργειας κτιρίων που εκδίδονται με τη χρήση λογισμικού, που κατά μέσο όρο είναι 48% αυθαίρετο, είναι και αυτά αυθαίρετα; 

4. Ποιες θα είναι οι ενέργειές σας κ. Υπουργέ, όταν επιβεβαιωθείτε ότι το λογισμικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσίας σας, δεν  συμβαδίζει με τις Πρόνοιες της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΜΥΕΑΚ) – Αύγουστος 2009 – Παράρτημα Ε (Κτίριο Αναφοράς) – Παράγραφος 4. Στο συγκεκριμένο παράρτημα στην Παράγραφο 4,   ρητά αναφέρεται:

«Όταν σε κάποια ζώνη του πραγματικού κτιρίου καθορίζεται ο τύπος του συστήματος (θέρμανση, εξαερισμός, ψύξη), τότε ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται και στο κτίριο αναφοράς» 

5. Γιατί όμως κ. Υπουργέ το λογισμικό της υπηρεσίας σας έχει πάντοτε ως κτίριο αναφοράς, κτίριο με ένα και μοναδικό συγκεκριμένο τύπο θέρμανσης; 

6. Γιατί το πιστοποιητικό ενεργείας εξαρτάται τόσο πολύ από τον τύπο της θέρμανσης και όχι από τον τύπο της θερμομόνωσης και της συνολικής απόδοσης του κελύφους του κτιρίου;

7. Θα μας αφήσετε εμάς ως συντάκτες, αλλά και τους χιλιάδες  αναγνώστες μας, να βγάλουμε  τα δικά μας συμπεράσματα ως προς το συγκεκριμένο θέμα;

8. Μήπως όμως έτσι τελικά θα καταφέρουν να πλουτίσουν κάποιοι εισαγωγείς του συγκεκριμένου τύπου θέρμανσης και να καταστραφούν όλοι οι άλλοι που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στον τομέα;

9. Είναι στόχος το λογισμικό να λειτουργήσει ως αντίμετρο των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης για την οικοδομική βιομηχανία;

 10. Αντί να μειώσουμε το αρχικό κόστος οικοδομής, μήπως στο τέλος της ημέρας, το αυξήσουμε σε σημείο που να κλείσουμε τα εργοτάξια και να οδηγήσουμε τους νέους μας στο ενοίκιο;

Σημείωση: Εμείς πάντως δεσμευόμαστε να δημοσιεύσουμε την οποιουδήποτε περιεχομένου απάντηση του Υπουργού, αλλά και να ανακαλέσουμε, εάν πράγματι κάτι από όσα αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, δεν ευσταθεί.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;