Με ιδιαίτερη χαρά και συνάμα με αίσθηση υποχρέωσης, σε μια υποσχόμενη ξεχωριστή προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση πληροφόρησης του κοινού και του επαγγελματία στην κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της σύνταξης του περιοδικού Sell & Build για να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στη σημερινή του πρώτη έκδοση.

Γνωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που διαχρονικά αλλά και σήμερα αντιμετωπίζει η κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία χαιρετίζω την προσπάθεια που καταβάλλει το περιοδικό σας Sell & Build και ευελπιστώ ότι σύντομα θα βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό όπως και σε κάθε γραφείο ή εργοτάξιο επαγγελματία του τομέα των κατασκευών. Με το πλούσιο του θεματολόγιο και με γνώμονα τη γνώση, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και στόχο την προσφορά ψηλής ποιότητας και αντικειμενικής ενημέρωσης γύρω από το χώρο της οικοδομικής βιομηχανίας, πιστεύω, αυτή η πρωτοβουλία θα καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στον έντυπο τύπο της Κυπριακής Αγοράς.<< Ευελπιστώ ότι σύντομα το Sell&Build θα βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό όπως και σε κάθε γραφείο ή εργοτάξιο επαγγελματία του τομέα των κατασκευών>>

Η κατασκευαστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια περνά μια περίοδο άνθισης και την ίδια στιγμή καταστάσεις με πολλές ιδιαιτερότητες : ευκαιρίες, αλλά και παγίδες, κέρδος αλλά και σοβαρές ζημιές που κυρίως οφείλονται στην άγνοια από μέρους πολλών εμπλεκομένων στην εκτέλεση κάποιου έργου που η ανάγκη ενημέρωσης γύρω απ’ αυτά τα θέματα και τις άγνωστες πτυχές των καθιστά την ύπαρξη τέτοιων εντύπων όπως του περιοδικού Sell & Build απαραίτητο εργαλείο για τον καθένα από εμάς. Τον οικογενειάρχη που θέλει να αποκτήσει το σπίτι των ονείρων του ή το εξοχικό του, τον επιχειρηματία η επενδυτή και γενικά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εκτελέσει ένα κατασκευαστικό έργο μικρό ή μεγάλο
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) η οποία αποτελεί σήμερα το μοναδικό αναγνωρισμένο – από το κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς – εκπρόσωπο των εργοληπτών στον κατασκευαστικό τομέα, ασχολείται εντατικά και σοβαρά με τα προβλήματα που ταλανίζουν την Οικοδομική Βιομηχανία. Ορισμένα από αυτά είναι:

- η παράνομη απασχόληση
- η μη καθολική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων
- η διεύρυνση των υπεργολαβιών
- η Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο των εργοταξίων
- ο Νόμος περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
- η Ασφάλιση έναντι ευθύνης εργοδότη
- η εφαρμογή Συμβολαίων για έργα του Δημοσίου και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
- κριτής διαφορών
- εργοδότηση αλλοδαπών

Με επίπονη προσπάθεια, συλλογικότητα, ενότητα και αγώνα, η Ομοσπονδία στοχεύει σε ένα σωστά οργανωμένο και σωστά ελεγχόμενο εργολήπτη που να διασφαλίζει την ποιότητα του έργου και συνάμα την προστασία του κοινού και στο σημείο αυτό είναι που το περιοδικό σας είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθειά μας αυτή. Ειδικά στον αγώνα που κάνουμε για ενημέρωση του πολίτη / καταναλωτή (ιδιοκτήτη ενός έργου) και του ιδίου του εργολήπτη γύρω από τις υποχρεώσεις τους κατά την εκτέλεση κάποιου έργου. Στο πλαίσιο δε των προσπαθειών μας αυτών δημιουργήσαμε την ανοικτή γραμμής επικοινωνίας με τον πολίτη / καταναλωτή 77778004. Συνεισφέρουμε με αυτό το τρόπο στην προσπάθεια του Sell and Build στη ενημέρωση και βοηθούμε τον πολίτη στα προβλήματα που τύχουν δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου του.

Συμβουλή της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ και κατ’ επέκταση των οργανωμένων εργοληπτών είναι ο πολίτης/καταναλωτής να ελέγχει ώστε ο εργολήπτης στον οποίο θα του αναθέσει την εκτέλεση ενός έργου είναι ο καταλληλότερος δηλαδή:
•Είναι νόμιμος εργολήπτης.
• Είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.
• Κάτοχος της κατάλληλης άδειας εργολήπτη για να δύναται να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται.
• Αρχίζει την εκτέλεση του έργου έχοντας τις σχετικές άδειες, ενημερώνοντας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών για την έναρξη των εργασιών και τέλος εκπονώντας το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
• Τηρεί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των κατασκευών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην πορεία του περιοδικού σας και δηλώνουμε συμπαραστάτες σε κάθε ενεργεία που έχει στόχο την αντικειμενική ενημέρωση και την επίτευξη της καλύτερης δυνατό ποιότητας των κατασκευών.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;

Θα πρέπει να έχετε για να καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο