Προς

Υπουργό Εσωτερικών

κ. Νεοκλή Συλικιώτη

27 Αυγούστου 2009

 Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

 Επανέρχομαι στο πιο πάνω θέμα –το οποίο εάν ενθυμίστε ήταν αντικείμενο και παλαιότερων επιστολών μου– με την ελπίδα ότι θα ληφθεί υπόψη κατά την τροποποίηση των τοπικών σχεδίων, ή κατά τη διαμόρφωση των νομοσχεδίων για την λεγόμενη «πολεοδομική αμνηστία».

Είχα εισηγηθεί προκειμένου να ενισχυθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στεγών, να προσφέρεται η δυνατότητα επιπλέον συντελεστή δόμησης. Δηλαδή θα πρέπει, όχι μόνο να μην συνυπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης ή κάλυψης, τα τετραγωνικά μέτρα που καλύπτονται από φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κατασκευές που φέρουν φωτοβολταϊκά πλαίσια (π.χ. στέγαστρα χώρων στάθμευσης), αλλά και να προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων για την οικοδομή, ή μεταφοράς τους σε άλλη περιοχή (περιοχή δέκτης).

Η ιδέα αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες μορφές «πράσινων»  εφαρμογών, όπως γεωθερμικά συστήματα, αντλίες θερμότητας, συστήματα επεξεργασίας καθαρισμού και απολύμανσης νερού, ανακύκλωσης «γκρίζων νερών», συστήματα περισυλλογής όμβριων υδάτων, βιολογικούς σταθμούς, δενδροφυτεύσεις, roof gardens, κτίρια κατασκευασμένα με υλικά ανακύκλωσης, κτίρια με θερμικές απώλειες λιγότερες από τις καθορισμένες κλπ.

Μπορούν να τεθούν ειδικοί όροι στα τοπικά σχέδια, που να αφορούν το σύνολο των αστικών περιοχών, ή αντίθετα μόνο ειδικών ζωνών. Μπορεί να καθοριστούν ζώνες που δεν θα προστίθενται επιπλέον τετραγωνικά, και άλλες που θα υπάρχει σχετική κλιμάκωση. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τη νομοθεσία για την «πολεοδομική αμνηστία». Αντί να πληρωθούν οι πολεοδομικές παρατυπίες σε ευρώ, μπορεί να αντισταθμιστούν με έργα «πράσινης» ανάπτυξης, να «πληρώσουν» δηλαδή με πράσινο συντελεστή δόμησης. Πληροφορούμαι ότι τέτοιου είδους τεχνικές έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, με ιδιαίτερη επιτυχία.

Κατανοώ ότι σε εποχές δημοσιονομικών ισχνών αγελάδων η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να αναζητήσει άμεση ενίσχυση των ταμείων της, αλλά έχω την άποψη ότι μια τέτοια εναλλακτική και προοδευτική προσέγγιση όπως αυτή που εισηγούμαι για τους «πράσινους συντελεστές δόμησης», χωρίς να πλήττει καίρια την προσπάθεια ενίσχυσης των κρατικών ταμείων, θα δώσει και ώθηση στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών στη χώρα μας. Αυτό άλλωστε σημαίνει η «πράσινη απάντηση στην κρίση».

Αναμένω λοιπόν τη θετική σας ανταπόκριση.

 

Με οικολογικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Περδίκης

Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας

Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

 

Κοινοποίηση:

κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, Επίτροπο Περιβάλλοντος

κα. Ιωάννα Παναγιώτου, Γενική Γραμματέα Κινήματος

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών,

κ. Χρίστο Ευθυβούλου, Πρόεδρο ΕΤΕΚ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;