Το άρθρο που αναφέρεται στο πιο πάνω θέμα δημοσιεύτηκε με τίτλο «Υπουργέ βάλε τάξη… πριν ξεσπάσει σκάνδαλο μεγατόνων», στη στήλη Αναπάντητα Ερωτήματα, τεύχος Μαΐου –Ιουνίου 2010.   Στο εν λόγω άρθρο η αναφορά του ονόματος μου,  ως ένας από τους συντάκτες,  έγινε εκ παραδρομής όπως με έχει πληροφορήσει η διεύθυνση του S&B.

Πέραν τούτου, στο πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο, παρουσιάζονται ανακρίβειες κατά την άποψή μου και στις διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες στις οποίες γίνεται αναφορά.

Καταρχήν δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο υλικό στην κυπριακή αγορά, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τούβλο ή μπλοκ, calcium-silicate με το οποίο να μπορεί να γίνει αντικειμενική σύγκριση μετά από εργαστηριακές δοκιμές. Επίσης στην Κύπρο – εξ’ όσων γνωρίζει ο υπογράφων – δεν έχει κτιστεί κτίριο πριν την εισαγωγή των calcium-silicate τούβλων βάσει των αρχών της οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας. Οπότε η σύγκριση με άλλα τούβλα στην αγορά, που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές κατασκευές, είναι άτοπη.

Όσον αφορά την εφαρμογή προτύπων στις κατασκευές οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας:

Στην απουσία κυπριακών προτύπων για κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας, οι διάφορες Επαρχιακές διοικήσεις και Δήμοι έδωσαν το περιθώριο στους Μελετητές πολιτικούς μηχανικούς, να χρησιμοποιούν κώδικες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, και περιλαμβάνουν πρόνοιες και αρχές σχεδιασμού τέτοιων κατασκευών.

Αυτή η προσέγγιση εγκυμονεί κινδύνους: Πρώτον, γιατί οι Μελετητές δεν πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του όποιου κώδικα αποσπασματικά για να επιτυγχάνεται παραλληλισμός με τα τοπικά δεδομένα. Και δεύτερον, και αν ακόμη οι πρόνοιες εφαρμόζονται πλήρως, δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι οι κατασκευές ανταποκρίνονται επαρκώς στις τοπικές συνθήκες.

Εν κατακλείδι, κυπριακά πρότυπα για κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας είναι πλέον απαραίτητα για να υπάρξει ένα ξεκάθαρο κοινό πλαίσιο στο οποίο θα βασίζονται όλοι οι

εμπλεκόμενοι. Με την υιοθέτηση των Ευρω-κωδίκων από την 1η Ιανουαρίου 2011, τα εθνικά μας προσαρτήματα για φέρουσες τοιχοποιίες, είναι αναγκαίο να στηρίζονται τόσο σε τοπική ακαδημαϊκή έρευνα και πειραματικές δοκιμές, όσο και σε μελέτη της υφιστάμενης εμπειρίας και πρακτικής της Οικοδομικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.

 

 Δρ. Ορέστης Ι. Σάββα                                                   

 Πολιτικός Μηχανικός

 

Η διεύθυνση του S&B απολογείται δημόσια  στο Δρα Ορέστη Ι. Σάββα για την εκ παραδρομής αναφορά του ονόματός του ως ένας από τους συντάκτες του άρθρου, με τίτλο «Υπουργέ βάλε τάξη… πριν ξεσπάσει σκάνδαλο μεγατόνων», στη στήλη Αναπάντητα Ερωτήματα, τεύχος Μαΐου –Ιουνίου 2010. 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;