ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προεκλογική δέσμευση Δημήτρη Χριστόφια : « Θα αξιοποιήσουμε ορθολογικά το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς όφελος ιδιαίτερα των χαμηλά αμειβομένων στρωμάτων του λαού». Θεωρούμε ότι…