Γεγονός είναι η εταιρεία South Stream Greece AE, στην ίδρυση της οποίας προχώρησαν, η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και η Gazprom, που συμμετέχουν με ποσοστό 50% η κάθε μία. Η South Stream Greece AΕ θα διαχειρίζεται το ελληνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, στην Ελλάδα.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα γεγονότα μέχρι την ίδρυσή της. Για το σκοπό διαφοροποίησης των οδεύσεων εξαγωγής φυσικού αερίου, η Gazprom σχεδίασε την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Το πρώτο τμήμα αυτού του αγωγού φυσικού αερίου σχεδιάζεται να διέλθει υποθαλάσσια από τη Μαύρη Θάλασσα, ξεκινώντας από τον κύριο σταθμό συμπίεσης Russkaya από τη Ρωσική ακτή, μέχρι και τις ακτές της Βουλγαρίας. Το συνολικό αυτό μήκος θα είναι 900χλμ περίπου, ενώ το μέγιστο βάθος θα είναι πάνω από 2χλμ. Η μέγιστη ετήσια χωρητικότητα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού South Stream θα είναι 63 δις κυβικά μέτρα.

Για την υλοποίηση του χερσαίου τμήματος του έργου έξω από τη Ρωσία, υπεγράφησαν διακρατικές συμφωνίες με τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία.

Οι διατάξεις των προαναφερόμενων συμφωνιών, ορίζουν τη σύσταση κοινοπραξιών, υπεύθυνων για τη μελέτη σκοπιμότητας, καθώς και για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, στις υπογράφουσες χώρες (εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί οι αξιολογήσεις περί τεχνικής εφικτότητας και οικονομικής βιωσιμότητας).

Τον Μάιο του 2009, η Gazprom και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, υπέγραψαν μια βασική συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του αγωγού South Stream στο ελληνικό έδαφος. Η συμφωνία όριζε τις αρχές συνεργασίας μεταξύ των μερών κατά την προ-επενδυτική φάση του έργου, και προσδιόριζε τις συνθήκες και τους κανόνες για τους μηχανισμούς δημιουργίας και λειτουργίας της κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με την Ελληνορωσική Διακρατική Συμφωνία, ο αγωγός που θα διέρχεται από την ελληνική επικράτεια, θα είναι διαμετακομιστικός προς την Ευρώπη, και θα τροφοδοτεί την Ελληνική αγορά με περίπου 2,5-3 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Με αυτό το έργο, τονίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Ελλάδα κατοχυρώνει μια θέση – κλειδί πάνω στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;