Ο Όμιλος Trust εισέρχεται πολύ δυναμικά στην αγορά της Κύπρου. Σε μια περίοδο κρίσης, η απόφαση δραστηριοποίησης μιας εταιρείας, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για μία καλύτερη οικονομία, αλλά -ταυτόχρονα-  αποτελεί και μια επιβεβαίωση, ότι υπάρχουν ευκαιρίες και μελλοντικές προοπτικές.

Η ασφαλιστική θυγατρική του Ομίλου Nest, Trust International Insurance Co (Cyprus) Ltd, έλαβε τη σημαντική απόφαση να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο, με στόχο να κερδίσει ένα σπουδαίο μερίδιο της αγοράς γενικών ασφαλειών, προσφέροντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών 

Ο πρόεδρός της , παρουσιάζοντας τα σχέδια της εταιρείας, ανέφερε ότι ένα βασικό πλεονέκτημά της, είναι το μέγεθος του ομίλου, ο οποίος διαχειρίζεται κεφάλαια 1,2 δις δολαρίων και ήδη δραστηριοποιείται σε 22 χώρες.

Σημειώνουμε πως ο όμιλος έχει παρουσία στην Κύπρο είκοσι χρόνια, ενώ τώρα αποφάσισε να εισέλθει δυναμικά, και στην τοπική αγορά!

Σταδιακά επεκτάθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς. Σήμερα, ο όμιλος Nest, έχει επτά ασφαλιστικές και μία αντασφαλιστική εταιρεία.

Τα συνολικά ασφάλιστρα του ομίλου ξεπερνούν τα 300 εκ. δολάρια, κάτι που του επιτρέπει να έχει φθηνότερη αντασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με τους ανταγωνιστές του στο νησί, στοιχείο που η Trust Κύπρου θα εκμεταλλευθεί για να κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Ο όμιλος Nest έχει άδεια λειτουργίας Εμπορικών Κέντρων (World Trade Centers) σε 16 χώρες. Ακόμη, διαχειρίζεται πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 22 χωρών, η οποία λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Επίσης, δραστηριοποιείται και στον τομέα των ακινήτων.

Άρα, όπως μας λέει το όνομα και το σλόγκαν της εταιρείας…

«In trust … We trust …»

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;