Επαναφέρουμε αυτό το θέμα σε συνοπτική μορφή, με αφορμή την επιστολή του κ. Γ. Περδίκη (σελ. 74), η οποία εστάλη στον Υπουργό Εσωτερικών μετά από το δημοσίευμά μας στο 4ο τεύχος του S&B.

Με την υιοθέτηση της πρότασής μας από το κόμμα των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και την παρούσα αναδημοσίευσή της, ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα ευαισθητοποιηθούν και  συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών που προτείνουμε.

Η βιομηχανική επανάσταση στο όνομα της οποίας χρωστάμε την αλματώδη πρόοδο του ανθρώπινου γένους, μαζί με τα εύσημα, έφερε και ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Η κατασπατάληση φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με μία παντελή έλλειψη ενός παγκόσμιου προγράμματος για την αναπλήρωσή τους, μας έφερε στο σήμερα να αναζητούμε απεγνωσμένα, τρόπους για την επιβίωση του πλανήτη -αν μη τι άλλο- για χάρη των επόμενων γενεών.

Η ΕΕ -σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο- συμφώνησε να μειώσει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, κατά 8%, ποσοστό κάτω από τα επίπεδα του 1990, στόχος που στη συνέχεια αναδιανεμήθηκε εσωτερικά.

Στην Κύπρο -τώρα- οι ενέργειες που έχουμε κάνει για μείωση των ρυπών είναι ελάχιστες, και συνάμα, μη αποτελεσματικές. 

Εμείς σαν επιστημονικό περιοδικό, δεν μπορούσαμε παρά να ασχοληθούμε με το καυτό αυτό θέμα. Η συνεργασία της επιστημονικής και της συντακτικής μας ομάδας, είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικών εισηγήσεων για μείωση των ρύπων στο νησί.

Η βασική ιδέα των εισηγήσεών μας για την ευαισθητοποίηση του κόσμου, προκειμένου να υιοθετηθεί οικολογική συνείδηση, αλλά και οικολογικός τρόπος ζωής, κινείται γύρω από τον παράγοντα «συντελεστής δόμησης».

Όλες οι ενέργειες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και αξιοποίησης συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καθώς και η κάθε επένδυση με περιβαλλοντικό όφελος από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα ανταμείβεται με ανάλογη χορηγία Πράσινων Βαθμών, οι οποίοι θα υπολογίζονται με φόρμουλα βασισμένη στο ύψος της επένδυσης και απόδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα τιτλοποιούνται στον κάθε δικαιούχο, αφού τύχουν της εκ των προτέρων σχετικής έγκρισης του αρμόδιου φορέα που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, ή από τον επιβλέποντα μηχανικό. Επίσης, θα μπορούν να πωλούνται και να μεταβιβάζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή και να ανταλλάσσονται με συντελεστή δόμησης. Η κάθε πώληση ή ανταλλαγή με συντελεστή δόμησης, θα φορολογείται με ανάλογα ποσά (ποσοστά), που θα καθορίζονται από το κράτος. Η αγορά πράσινων συντελεστών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στα επικείμενα για έγκριση από τη βουλή, νομοσχέδια, για την πολεοδομική αμνηστία. Οι παρανομίες να εξαγοράζονται με αντιστοίχους πρασίνους βαθμούς.

Ένας πράσινος βαθμός θα έχει χρηματική αξία που θα καθοριστεί και θα αντιστοιχεί με εμβαδό κτιρίου -π.χ. για συνήθη κτίρια 10τ.μ. Ο συντελεστής δόμησης -τώρα- θα αυξάνεται σε ακίνητα που βρίσκονται σε ζώνες (δέκτες), οι οποίες θα καθοριστούν. Το όριο ποσοστιαίας αύξησης θα πρέπει επίσης να καθοριστεί για κάθε ζώνη – δέκτη.

Ο κατάλογος συστημάτων που θα τυγχάνουν χορηγίας, μπορεί να επεκτείνεται συνεχώς με έγκριση του ειδικού φορέα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Συστήματα που κατά την άποψή μας πρέπει να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο, είναι, φωτοβολταϊκά, αιολικά, Absorption chillers, γεωθερμικά, ηλιακά πλαίσια παραγωγής ζεστού νερού, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συστήματα επεξεργασίας καθαρισμού και απολύμανσης νερού, αφαλατώσεις νερού, ανακυκλώσεις γκρίζου νερού, συστήματα περισυλλογής όμβριων υδάτων, βιολογικοί σταθμοί, δενδροφυτεύσεις, roof gardens, διατρήσεις, χρήση νερού από διατρήσεις, κτίρια με θερμικές απώλειες κελύφους λιγότερες από τις καθορισμένες, κτίρια κατασκευασμένα με υλικά ανακύκλωσης, κτίρια κατασκευασμένα με υλικά ντόπιας παραγωγής κλπ.

Καλούμε λοιπόν τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, κόμματα και οργανωμένα σύνολα, (ΕΤΕΚ, ΟΣΕΟΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ κ.α.) να εκμεταλλευτούν τον εθνικό μας πλούτο, και να επενδύσουν σε αυτόν, γιατί από μια τέτοια καινοτόμο προσέγγιση κερδίζουμε όλοι, και πάνω απ’ όλα, κερδίζει το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

Είμαστε στη διάθεσή σας κ. Υπουργέ των Εσωτερικών, και προτιθέμεθα να εργαστούμε αφιλοκερδώς, μαζί σας, για υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;