Ο οργανισμός The Institute of Management Systems (TIMS) με έδρα την Λευκωσία, ιδρύθηκε το 2003, και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση των εταιρειών στην τοπική και παγκόσμια αγορά, μέσω συστημάτων – προτύπων διαχείρισης πληροφοριών – όπως είναι και το ISO9001- αλλά και μέσω διαφόρων άλλων συστημάτων. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της, διαμέσου μιας άρτια εκπαιδευμένης συμβουλευτικής ομάδας, με στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο των εταιρειών, ώστε αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές σε δυναμικές αγορές. Από την άλλη, η TIMS επιδιώκει να υπερκαλύψει τις προσδοκίες των πελατών της, και να καταστεί ο καλύτερος σύμβουλος ISO της χώρας. Το όραμα αυτό συνεχίζεται με την ανάδειξη των πελατών της στην τοπική αγορά, αλλά και στην παγκόσμια όπου λειτουργεί η κάθε εταιρεία. 

Η φιλοσοφία της εταιρείας

Η φιλοσοφία της TIMS, ουσιαστικά βασίζεται στη συστηματοποίηση των λειτουργιών μιας εταιρείας. Πεποίθησή της είναι ότι οι ενέργειες που γίνονται, πρέπει να διέπονται κάτω από ένα συστηματικό τρόπο – μέθοδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο χρόνος, κόπος και τα λεφτά που επενδύονται στις επιχειρήσεις.

Κάτω από αυτή τη φιλοσοφία, μια εταιρεία θα πρέπει να είναι δεσμευμένη με το τεκμηριωμένο της σύστημα, και από αυτό να απορρέουν οι διάφορες πολιτικές της, οι οποίες και θα εναρμονίζουν το προσωπικό της. Από την πρόταση και την υλοποίηση, μέχρι την υποστήριξη και τη διατήρηση του έργου, οι άνθρωποι της TIMS παραμένουν δίπλα στον πελάτη, σαν σύμβουλοι και συνεργάτες του.

Οι σχέσεις που αναπτύσσουν μαζί του, είναι σχέσεις ζωής, που διέπονται από εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια.

Αποστολή και Όραμα

Η Αποστολή της TIMS είναι να σχεδιάσει, να δημιουργήσει και να εφαρμόσει συστήματα μάνατζμεντ, σε οργανισμούς που λειτουργούν στον ιδιωτικό, κρατικό και ημικρατικό τομέα, ασχέτως αν ο στόχος τους είναι κερδοσκοπικός ή μη. Παράλληλα επιθυμεί να προσφέρει τα ανάλογα συστήματα μάνατζμεντ, σε οργανισμούς που πραγματικά θέλουν να έχουν ένα δυναμικό μέλλον.

Όραμα της… να ικανοποιήσει και με το παραπάνω τις προσδοκίες των πελατών της, και να γίνει ο καλύτερος σύμβουλος ISO στη χώρα, αλλά και διεθνώς.

Το όραμα αυτό, μέσω κάθε συστήματος μάνατζμεντ που εφαρμόζει η εταιρεία, ουσιαστικά μετουσιώνεται στο να προσφέρει μεγάλης αξίας έργα, αλλά και «πραγματική ενίσχυση» στη γνώση της κάθε εταιρείας. Στόχος της, εξάλλου, είναι και να προσφέρει στους πελάτες της, το καταλληλότερο σύστημα μάνατζμεντ, στη σωστή ώρα, για να υπάρξουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιδίωξή της, μεταξύ άλλων, είναι να προσφέρει δυναμικά συστήματα που θα μπορεί μια εταιρεία να χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχει, αλλά και να ενισχύσει τα δυνατά της σημεία.

Υπηρεσίες

Στο Συμβουλευτικό κομμάτι η TIMS προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σε τομείς που ενδιαφέρουν πολλές εταιρείες.

Στην Εκπαίδευση η εταιρεία διοργανώνει Ανοιχτά – Πολυεπιχειρησιακά, αλλά και Κλειστά – Μονοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Τέλος, στην TIMS μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα Λογισμικά Προγράμματα και τα Εργαλεία Πληροφορικής που παρέχει ο οργανισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους ανθρώπους της TIMS στην Λεωφόρο Στροβόλου 290, Diamond Court, Γραφείο 102, Στρόβολος  2048, Λευκωσία, ή επικοινωνήστε στα τηλ: +357 22331434 φαξ: +357 22322336 info@sakkasgroup.com – www.tims.com.cy.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;