ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Με σεβασμό στη ζωή, την ασφάλεια και την περιουσία του κοινού, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» όσον αφορά…

Η Βιώσιμη ανάπτυξη είναι ευθύνη όλων μας

Η ενίσχυση της ανάπτυξης και ειδικότερα της βιώσιμης αποτελούν πρωτίστως ευθύνη του κράτους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφεθεί στη λειτουργία της αγοράς…

Ενεργειακή Κατανάλωση και Βιώσιμα Κτίρια

Ο κατασκευαστικός τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο προσελκύει τα μεγαλύτερα ποσοστά του εθνικού επενδυτικού κεφαλαίου συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην απασχόληση του ενεργού παγκόσμιου πληθυσμού με…